ശൈലികൾ/ഹ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 • ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ
  • സത്യം മാത്രം പറയുന്നവൻ എന്ന കീർത്തി.
  • നീയാര് ഹരിശ്ചന്ദ്രനോ? (ഹർശ്ചന്ദ്രമഹാരാജാവോ?)
 • ഹരിശ്രീ
  • ബാലപാഠം
  • എഴുപതാം വയസ്സിലും ഇന്റർനെറ്റിൽ ഹരിശ്രീ കുറീക്കുന്നവർ വിരളമല്ല.
 • ഹാലിളക്കം
  • വൈരാഗ്യവും കലിയും പ്രകടിപ്പിക്കുക
  • ജോലിതെറിച്ചതിൽ പിന്നെ അവൻ നാട്ടിൽ ഹാലിളകി നടക്കുകയാണ്.
 • ഹൃദയം തകരുക
  • ഏറെ ദുഖിക്കുക
  • കാമുകി കാലുമാറിയതോടെ അവന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു.
 • ഹൃദയം തുറക്കുക
  • ഒന്നും മറച്ചുവെയ്ക്കാതെ പറയുക
  • അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യ അവസരം തന്നെ അവൻ ഹൃദയം തുറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു.
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ശൈലികൾ/ഹ&oldid=17750" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്