ശൈലികൾ/ഓ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
  • ഓളം നിന്നിട്ട് കടലാടുക
    അസാദ്ധ്യമായ കാര്യം
    ഓല പാബിനെ കാട്ടി പേടിപ്പിക്കുക
    അഭയചകിതമായ ഒരു കാര്യം കാട്ടി പേടിപ്പിക്കുക
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ശൈലികൾ/ഓ&oldid=20649" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്