വലിയ താളുകളുടെ പട്ടിക

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ക ‎[1,72,244 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/പ ‎[99,903 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ‎[89,245 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/മ ‎[73,521 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/അ ‎[73,398 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/വ ‎[64,112 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾ‌വഴി) ‎ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക ‎[62,091 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ത ‎[60,284 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾ‌വഴി) ‎കടങ്കഥകൾ ‎[59,499 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ‎[49,216 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ച ‎[48,589 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾ‌വഴി) ‎മുഹമ്മദ് നബി ‎[48,282 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ന ‎[48,273 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ആ ‎[46,756 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾ‌വഴി) ‎കാൾ ക്രാസ്‌ ‎[44,752 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾ‌വഴി) ‎ഖുർആൻ ‎[41,931 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾ‌വഴി) ‎പ്രജ ‎[37,501 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾ‌വഴി) ‎സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ‎[28,529 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഉ ‎[28,359 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഇ ‎[25,179 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾ‌വഴി) ‎ഖുർആനിലെ ചരിത്ര മൊഴികൾ ‎[25,100 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾ‌വഴി) ‎സന്ദേശം (ചലച്ചിത്രം) ‎[24,640 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾ‌വഴി) ‎മഹദ്വചനങ്ങൾ ‎[24,284 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/എ ‎[23,228 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾ‌വഴി) ‎മിന്നാരം ‎[23,145 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഒ ‎[20,812 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾ‌വഴി) ‎പൗർണ്ണമിക്കാവ് ‎[20,756 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾ‌വഴി) ‎അന്തോണിയോ പോർചിയ ‎[19,622 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾ‌വഴി) ‎ദി കിംഗ് ‎[19,387 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾ‌വഴി) ‎കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ‎[17,670 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾ‌വഴി) ‎മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ‎[16,842 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾ‌വഴി) ‎ഫെഡറിക്ക് നീഷെ ‎[16,747 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾ‌വഴി) ‎പാബ്ലോ പിക്കാസോ ‎[16,696 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾ‌വഴി) ‎കല്ല്യാണരാമൻ ‎[16,498 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾ‌വഴി) ‎ഭാഷാഭേദം ‎[16,480 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾ‌വഴി) ‎ലേലം (ചലച്ചിത്രം) ‎[16,369 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾ‌വഴി) ‎ജലാലുദീൻ റൂമി ‎[16,016 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾ‌വഴി) ‎ഫെർണാണ്ടോ പെസ് വാ ‎[15,679 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾ‌വഴി) ‎ഭാഷ ‎[15,643 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾ‌വഴി) ‎ആദിവാസി പദകോശം - കാട്ടുനായ്ക്കർ ‎[14,678 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾ‌വഴി) ‎കുറിച്ച്യരുടെ പദാവലി ‎[14,625 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾ‌വഴി) ‎രാവണപ്രഭു ‎[14,625 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾ‌വഴി) ‎മഹാത്മാ ഗാന്ധി ‎[13,603 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾ‌വഴി) ‎ആറാം തമ്പുരാൻ ‎[13,428 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾ‌വഴി) ‎കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ‎[13,410 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾ‌വഴി) ‎മത്സുവോ ബാഷോ ‎[12,886 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾ‌വഴി) ‎ദൈവം ‎[12,834 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾ‌വഴി) ‎രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ‎[12,802 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾ‌വഴി) ‎കിലുക്കം ‎[12,704 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/അ ‎[12,384 ബൈറ്റുകൾ]

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:വലിയതാളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്