പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

[തിരുത്തുക]

 • അച്ഛൻ ആനപ്പാപാൻ എന്നുവച്ചു മകന്റെ

ചന്തിക്കും തഴമ്പുണ്ടാമൊ

 • അകത്തിട്ടാൽ പുറത്തിറിയാം.
  • ഉള്ളിലുള്ളത് ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അറിവ്, സംസ്കാരം, സ്വഭാവം തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണം. ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് ചിലയിടങ്ങളിൽ കടങ്കഥയായി പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്; ഉത്തരം: ചക്ക പഴുത്തത്.[1]
 • അകത്ത് കണ്ടത് പുറത്ത് പറയില്ല.
  • കർണ്ണാടകത്തിലെ കൊല്ലൂർ മൂകാംബികാക്ഷേത്രത്തിലെ[2] പൂജാരികൾ സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം. എല്ലാ രാത്രിയിലും ദേവന്മാർ തന്നെ വന്നു പൂജ നടത്തുമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാനുസംബന്ധിയായ വിവരമൊന്നും പുറത്താരേയും അറിയിക്കയില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്യിച്ചിട്ടേ പൂജാരികളെ നിയമിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ശുചീന്ദ്രം,[3] തിരുവല്ല[4] എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇത്തരം ചൊല്ലുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
 • അകത്ത് കത്തിയും പുറത്ത് പത്തിയും.
  • ദുഃസ്വഭാവം; മനസ്സിൽ വെറുപ്പും, പെരുമാറ്റത്തിൽ സ്നേഹപ്രകടനവും.
 • അകപ്പെട്ടാൽ പന്നി ചുരയ്ക്ക തിന്നും.
  • നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടമില്ലത്തതും സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടിവരും.
 • അകം പുറം നന്നായി.
  • മനസ്സ് നന്നായിരുന്നാൽ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
 • അകലെയുള്ള ബന്ധുവിനേക്കാൾ നല്ലത്‌ അടുത്തുള്ള ശത്രു.
  • ആപദ്ഘട്ടത്തിൽ സമീപവാസികളേ സഹായത്തിന്നുതകൂ.
 • അകലെ പോകുന്നവനെ അരികത്തു വിളിച്ചാൽ അരയ്ക്കാത്തുട്ട് ചേതം.
  • അനാവശ്യകാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ നഷ്ടമെന്നർത്ഥം, തോണിയും മുങ്ങണം.
  • കാര്യം നിറവേറിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന് സഹായിച്ചവൻ നശിക്കണമെന്ന്‌ ദുരാഗ്രഹ
 • അൎദ്ധം താൻ അൎദ്ധം ദൈവം
 • അക്കരെ നിന്നാൽ പച്ച, ഇക്കരെ നിന്നാൽ പച്ച.
 • അക്കര നിന്നൊൻ തൊണി ഉരുട്ടി
 • അക്കര മാവിലൊൻ കെണിവെച്ചിട്ടു എന്നൊടൊ ക്രൂരാ കണ്ണുമിഴിക്കുന്നു
  • അകലത്തുള്ളതിനു കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം തോന്നും. ഇക്കരെനിന്ന്‌ അക്കരയ്ക്കുപോയാൽ പിന്നെ ഇക്കരെയുള്ളത്‌ കൂടുതൽ ആകർഷകമായി തോന്നും.
  • ഇംഗ്ലീഷ്: The grass is always greener on the other side.
 • അങ്കവും കാണാം താളിയുമൊടിക്കാം.
  • ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക.
 • അങ്ങാടിപ്പയ്യ് ആലയിൽ നിൽക്കില്ല.
  • അലഞ്ഞുനടന്ന് ശീലമുള്ളവൻ അടങ്ങിനിൽക്കില്ല
 • അങ്ങാടി തൊലിയം അമ്മയൊടൊ

(അങ്ങാടീല്തൊറ്റാൽ അമ്മയുടെ നെരെ)

  • ശീലിച്ചതേ പാലിക്കൂ എന്നർത്ഥം. സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചു പഠിച്ചവർ പാരതന്ത്ര്യം സഹിക്കില്ല എന്ന് ഭംഗിയായ അർത്ഥം. ഇതേ ചൊല്ല് ആരെയെങ്കിലും നിന്ദിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ശീലിച്ചവർ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയില്ല എന്ന് നിന്ദാർത്ഥം.
 • അങ്ങാടിപ്പിള്ളേരും കന്നാലിപ്പിള്ളേരും കൂടി ഒരുമിച്ചു കളിച്ചാൽ പറ്റില്ല.
  • ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും ഉള്ളവർക്ക്‌ അവയില്ലാത്തവരുമായി വിനോദിച്ചു സമയം കളയാൻ പറ്റുകയില്ല.
 • അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന്‌ അമ്മയോട്‌.
  • ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തരായവരുടെ അടുത്തോ ജയിക്കാനാകാതെ വരുമ്പോൾ ആ ദേഷ്യം, ദുർബലരായവരുടേയൊ അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കില്ലെന്നറിയുന്നവരുടെയോ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക. വേണ്ടസ്ഥാനത്ത് പൗരുഷം കാണിക്കാതെ അസ്ഥാനത്തും അനവസരത്തിലും കാണിക്കുക.
 • അഞ്ചിലേ വളയാത്തത് അമ്പതിൽ വളയുമോ?
  • കുട്ടിക്കാലത്ത് മനസ്സ് ഏതുവഴിക്കും തിരിക്കാം. പ്രായമായാൽ പ്രയാസമാണ്.
 • അഞ്ചു വിരലും ഒരുപോലയോ?
  • ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൂണ്ടാകാം എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു.
  അടയ്ക്ക കട്ടാലും ആന കട്ടാലും പേര് കള്ളനെന്ന്.
  • അടക്കപോലെ നിസാരമായ വസ്തുവും ആനപോലെ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവും മോഷ്ടിച്ചാൽ അത് മോഷണം എന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിലാണ് പെടുക. മോഷണത്തിന് വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ല.മോഷ്ടിക്കുന്നവനെ കള്ളൻ എന്നു തന്നെയാണ് വിളിക്കുക.
 • അടയ്ക്കയാണെങ്കിൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം, അടയ്ക്കാമരമായാലോ?
  • അടയ്ക്ക ചെറിയ വസ്തുവാണ്. അത് കൊണ്ടുനടക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ അടയ്ക്കാമരം കൊണ്ടുനടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വഭാരൂപീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാം. എന്നാൽ അവർ വലുതായാൽ അതിന് സാധിക്കില്ല.
 • അടി കൊണ്ടാലും അമ്പലത്തിൽ കിടക്കണം.
  • പരിതസ്ഥിതികൾ മോശമായാലും വേണ്ടില്ല, സത്സമ്പർക്കം വേണം.
 • ആടറിയുമൊ അങ്ങാടി വാണിഭം
 • അടി കൊള്ളാ പിള്ള പഠിക്കില്ല.
  • കുട്ടികളെ വേണ്ട ശിക്ഷ നൽകിത്തന്നെ വളർത്തണം.
  • ഇംഗ്ലീഷ്: Spare the rod, spoil the child.
 • അടിസ്ഥാനമുറച്ചേ ആരൂഢമുറയ്ക്കൂ.
  • ഒരു കെട്ടിടം പണിയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നിലനിൽപ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഏതു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അടിസ്ഥാനം ഭദ്രമാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിജയത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ.
 • അടികൊള്ളുവാൻ ചെണ്ട പണം വാങ്ങുവാൻ മാരാൻ
 • അടിവഴുതിയാൽ ആനയും വീഴും
 • അട്ടയെപ്പിടിച്ച് മെത്തയിൽ കിടത്തിയാൽ അത് കിടക്കുമോ?
  • പരിചിതമല്ലാത്ത സുഖഭോഗങ്ങൾ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഒരാൾക്ക് സുഖമായത് മറ്റൊരാൾക്ക് സുഖമാകണമെന്നില്ല എന്നും ഇതുകൊണ്ട് ധ്വനിക്കുന്നു.
 • അതിബുദ്ധിക്ക അൽപ്പായുസ്സ്
 • അന്നുതീരാത്ത പണികൊണ്ടു അന്തിയാക്കരുത്
 • അമ്മ വേലി ചാടിയാൽ മകൾ മതിൽ ചാടും.
  • അമ്മയുടെ സ്വഭാവം പെൺമക്കളെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിക്കും.
 • അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് അടുപ്പിലും തൂറാം, മരുമകൾക്ക് വളപ്പിലും പാടില്ല.
  • നിയമങ്ങൾ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും; അവർക്കിഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് പ്രതികൂലവും.
 • അമ്പലം വിഴുങ്ങിക്കവാതിപ്പലകപപ്പടം
 • അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ടുണ്ട് പക്ഷം.
  • എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും, അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകട്ടെ, വ്യതസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

അമ്മയ്ക്കു പ്രസവവേദന മകൾക്കു വീണവായന.

  • അമ്മ പ്രസവവേദനയാൽ പുളയുമ്പോൾ മകൾ വീണ വായിച്ച് രസിക്കുന്നു. ഒരാൾ വിഷമസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ആഘോഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ സാരം.
 • . അരണ കടിച്ചാൽ ഉടനെ മരണം
  അരണെക്കുമറതി(അരണയുടെ ബുദ്ധി പൊലെ)
 *;അരപ്പലം നൂലിന്റെ കുഴെക്ക്
 • അരമനരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട്.
  • ഒരു ചെറിയ സമൂഹത്തിൽ (അരമന) രഹസ്യമണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് വലിയ സമൂഹത്തിൽ (അങ്ങാടി) എല്ലാവരും അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ചൊല്ല് പ്രസക്തം.
 • അരിമണിയൊന്ന് കൊറിക്കാനില്ല, കരിവളയിട്ട്‌ കില്ലുക്കാൻ മോഹം.
  • ഭക്ഷണത്തിന് തീരേയും വകയില്ലെങ്കിലും ആഡംബരമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • അരിയും തിന്നു ആശാരിച്ചിയേം കടിച്ചിട്ട് പിന്നേം നായയ്ക്ക് മുറുമുറുപ്പ്.
  അലൎന്നാൽ അമ്മെക്കപരാധിക്കാമൊ
 • ചെയ്യാവുന്ന ദ്രോഹങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തശേഷവും അടങ്ങാൻ ഭാവമില്ല എന്ന നിലപാട്.
  അന്നത്തിന്റെ ബലവും ആയുസ്സിന്റെ ശക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മന്നത്താലിങ്കൽകാണാം
  അരചനെ കൊതിച്ചു പുരുഷനെ വെടിഞ്ഞവൾക്ക് അരചനും ഇല്ല പുരുഷനുമില്ല
  അരണ കടിച്ചാൽ ഉടനെ മരണം
  അടിവഴുതിയാൽ ആനയും വീഴും
  അക്കര മാവിലൊൻ കെണിവെച്ചിട്ടു എന്നൊടൊ ക്രൂരാ കണ്ണുമിഴിക്കുന്നു

[തിരുത്തുക]

 • ,ആ ഇരയിൽ ഈ മീൻ കൊത്തില്ല.
  ആട് കിടന്നിടത്ത് പൂട പോലുമില്ല.
  • സംഭവത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു തെളിവും കിട്ടാതിരിക്കുക.
 • ആരാന്റമ്മക്ക് ഭ്രാന്തായാൽ കാണാൻ നല്ല ചേല്.
  • അന്യരുടെ ദുഃഖത്തിൽ രസിക്കുക (സന്തോഷിക്കുക). അന്യർക്ക് ആപത്ത് വരുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മറ്റാരുടേയോ അമ്മ ഭ്രാന്ത് മൂലം ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഡിത്തങ്ങൾ രസിച്ചു കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അവർ സ്വന്തം അമ്മയല്ലല്ലോ. സ്വന്തം അമ്മ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കുമായിരുന്നു.
 • ആശാനക്ഷരമൊന്നു പിഴച്ചാൽ അമ്പത്തൊന്നു പിഴക്കും ശിഷ്യന്.
  • നയിക്കേണ്ടവർക്ക് പിഴച്ചാൽ അനുയായികളിൽ നിന്നും മറിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ചൊല്ല് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കൃതികളിൽ പല ഭേദങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്.
 • ആളുകൂടിയാൽ പാമ്പ് ചാവില്ല.
  ആ കാടും ആ ആടും.
  • ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടിയാൽ വിചരിച്ച കാര്യം നടക്കില്ല. പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായാൽ ആ ബഹളത്തിൽ പാമ്പ് എതെങ്കിലും മാളത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടും. ഒച്ചയും അനക്കവും ഇല്ലതെ പതുക്കെ പോയാലെ പാമ്പിനെ അടിക്കാനും കൊല്ലാനും പറ്റൂ. കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണു ഈ ചൊല്ലിന്റെ സാരാംശം.
 • ആടുമെഞ്ഞ കാടുപൊലൊ
  ആട്ടുന്നവനെ നെയ്‌വാൻ ആക്കിയാൽ കാൎയ്യമൊ
  ആരും ഇല്ലാഞ്ഞാൽ പട്ടർ ഏതും ഇല്ലാഞ്ഞാൽ താൻ
  • ഇംഗ്ലീഷ്: Too many cooks spoil the broth.

[തിരുത്തുക]

 • ഇടു കുടുക്കേ ചോറും കറിയും.
  • മറ്റൊന്നും അറിയണ്ട, ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറിയിരിക്കണം.
 • ഇണയില്ലാത്തവന്റെ തുണ കെട്ടൊല്ലാ
  ഇതാമ പോക്കരാക്ക.
  • വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിദേശത്ത് പോയ ബാപ്പ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മകൻ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതാണോ ഉമ്മാ പോക്കർ കാക്ക. പോക്കർ കാക്കയെ കുറിച്ച് മുൻപ് പല ചർച്ചകളിലും മകൻ കേട്ടിരിന്നു. മലപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ കേട്ടുവരുന്ന ഈ ചൊല്ല്.
  ഈർ എടുത്തെങ്കിൽ പെൻകൂലിയൊ
  ഇരുന്നുണ്ടവൻ രുചി അറിയാ കിളെച്ചുണ്ടവൻ രുചിഅറിയും
  ഇറച്ചി തിന്മാറുണ്ടു എല്ലുകൊത്തുകഴുത്തിൽ കെട്ടാറില്ല

vithu ghunam pathu ghunam

[തിരുത്തുക]

 • ഈച്ചെക്ക പുണ്ണുകാട്ടല്ല പിള്ളക്കനൊണ്ണുകാട്ടല്ല

[തിരുത്തുക]

 • ഉണ്ണുമ്പൊൾ ശോരവും ഉറക്കത്തിൽ ആചാരവും ഇല്ല
 • ഉപ്പുതിന്നാൽ തണ്ണീർ കുടിക്കും

[തിരുത്തുക]

 • ഊർവിട്ട നായിനെപൊലെ
  ഊരാളിക്ക വഴി തിരിച്ചതു പൊലെ

[തിരുത്തുക]

 • എന്നും ചാന്നാൻ പോഴനല്ല.
  • പോഴനല്ലെന്ന് സ്വയം അഭിമാനിയ്ക്കുന്ന പോഴന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ചൊല്ല്. പണ്ട് ഒരു ചാന്നാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടൻ എന്നും രാവിലെ ഒരു കുടം വെള്ളം എടുത്തു വച്ചിട്ട് 'വെളിയ്ക്കിരിക്കാൻ' പോകും. സ്ഥിരമായി ഒരു കാക്ക വന്ന് കുടത്തിലെ വെള്ളം ചരിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യും. കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ശൌചകർമ്മത്തിനായി വരുന്ന ചാന്നാൻ ഇതിനാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ഒരു ദിവസം ചാന്നാൻ ഒരു പണി ഒപ്പിച്ചു. വെളിയ്ക്കിരിക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ശൌചകർമ്മം അങ്ങു നിർവ്വഹിച്ചു. ഇനി കാക്ക എന്തു ചെയ്യുമെന്നു കാണട്ടെ! എന്നിട്ട് സ്വയം അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു "ഹും, എന്നും ചാന്നാൻ പോഴനല്ല!"
 • എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടുക.
  • നിസ്സാരനായ എതിരാളിയെ തോല്പിക്കാൻ തനിക്കുതന്നെ നാശം വരുത്തിവെക്കുക.
  • ഇംഗ്ലീഷ്: To throw the baby along with the bath water.
 • എള്ളുണങ്ങുന്ന കണ്ട് നെല്ലുണങ്ങണോ.
  • മറ്റോരാൾ ചെയ്യുന്ന പണികണ്ട് പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ആ പണി ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എള്ളുണങ്ങിയാൽ എണ്ണ ലഭിക്കും അതുകണ്ട് നെല്ലും അതുപോലെ ഉണക്കിയിട്ടെന്തുകാര്യം എന്ന അർത്ഥം.
  എലി നിരങ്ങിയാൽ പിട്ടം തഴകയില്ല

[തിരുത്തുക]

 • ഏച്ച് കെട്ടിയാൽ മുഴച്ചിരിക്കും.
  • രണ്ട് വ്യതസ്ത കയറുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് കെട്ടിയാൽ കെട്ടിയ ഭാഗം മുഴച്ചിരിക്കും. രണ്ട് വ്യതസ്ത അഭിരുചികൾ ഉള്ള ആളുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഈ പ്രയോഗം പ്രസ്ക്തം. അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ “മുഴച്ചിരിക്കും“ എന്നത് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു.

ഏട്ടിലെ പ

 • ശു പുല്ല് തിന്നില്ല.
  • ഏട്ട് = പുസ്തകം; സൈദ്ധാന്തികമായ അറിവ് പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നില്ല.

ഏതാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാനും ഉണ്ടു

[തിരുത്തുക]

 • ഐകമത്യം മഹാബലം.
  • ഒരുമയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി.
  • [[s:ഈസോ

പ്പ് കഥകൾ/ഐകമത്യം മഹാബലം|ഈ ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയ്ക്ക് ഇവിടം സന്ദർശിക്കുക.]]

[തിരുത്തുക]

 • ഒന്നുകിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത്.
  • കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തില്ലല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃ‍ത്തികൾ.
 • ഒരു പറ്റ് ആർക്കും പറ്റും.
  • ഒരബദ്ധം ആർക്കും സംഭവിക്കാം.
 • ഒരുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉലക്കമേലും കിടക്കാം.
  • ഐക്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളും സാധ്യമാക്കാം.
 • ഒരു വെടിക്കു രണ്ടു പക്ഷി.
  • ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനെയാണ്‌ ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് കൊണ്ട് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്.
  • ഇംഗ്ലീഷ്: To kill two birds with one stone.
 • ഒത്ത് പിടിച്ചാല് മലയും പോരും
  ഒരുത്തനും കരുത്തനും വണ്ണത്താനും വളിഞ്ചിയനും കൃഷിയരുത്
  ഒരുത്തനെ പിടികുകിൽ കരുത്തനെ പിടിക്കെണം
  ഒരുദിവസം തിന്നചോറും കുളിച്ചകുളവും മറക്കരുത്
  ഒരുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉലക്കമെലും കിടക്കാം
  ഒരു ഒല എടുത്താൽ അകവും പുറവും വായിക്കെണം ഒരു വെനല്ക്ക ഒരു മഴ
  ഒറ്റമരത്തിൽ കുരങ്ങുപൊലെ
  ഒറ്റക്ക് ഉലക്ക കാക്കാൻ പോയൊൻ കൂക്കട്ടെ
  ഒലിപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ട തറിപോലെ
  ഒഴുകുന്ന തൊണിക്ക ഒർ ഉന്തു
  ഓടംമാടായ്ക്കു പൊകുമ്പൊൾ ഒലക്കെട്ടു വെറെ പൊകണമൊ
  ഒടുന്നതിന്റെ കുട്ടി പറക്കും
  ഒട്ടക്കാരന്നു വാട്ടം ചെരുകയില്ല
*;ഓണം അടുത്തചാലിയന്റെ ഒട്ടം (കൂട്ടു)
 • ഒണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കൊരനു കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞി
*;ഒമനപ്പെണ്ണു പണിക്കാകാ
*:ഒലക്കണ്ണിപ്പാമ്പുകൊണ്ടു പെടിപ്പിക്കെണ്ടാ

[തിരുത്തുക]

 • ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരുമുഴം മുൻപേ.
  • കാലേക്കൂട്ടി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് യഥോചിതം പ്രവർത്തിക്കുക. "നീട്ടിയെറിയുക" എന്ന ശൈലിയും ഇതേ ആശയത്തെ കുറിക്കുന്നു.
  ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കോരനു കുുമ്പിളിൽ തന്നെ കഞ്ഞി .
  ഓണം അടുത്തചാലിയന്റെ ഒട്ടം (കൂട്ടു)

[തിരുത്തുക]

 • കഞ്ഞി നൽകാതെ കൊന്നിട്ട് പാൽപായസം തലയിലൊഴിക്കുക.
  • മരിക്കുന്നതിനു മുൻപൊക്കെ നന്നായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടയാളെ മരണശേഷം പുകഴ്ത്തുക. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കാത്തവർ, മരിക്കുമ്പോൾ ആവേശപൂർവ്വം സഹായത്തിനെത്തും.
 • കടലിൽ കായം കലക്കുക.
  • വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിടത്ത് ഒരു വസ്തു അല്പം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
 • കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലെ.
  • അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന് സംശയമായിരിക്കുക.
 • കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ.
  • ശക്തിയുള്ളവനു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാം, ആരും തടയില്ല.
  • ഇംഗ്ലീഷ്: Might is right.
 • കരയുന്ന കുഞ്ഞിനേ പാലുള്ളൂ.
  • ആവശ്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം.
 • കറിയൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ വിളമ്പിയത് കോളാമ്പിയിൽ ആയിപ്പോയി.
  • എത്ര നല്ല വസ്തുവും മോശപെട്ടതിനോട് ചേർന്നാൽ ഉപയോഗശൂന്യമാകും.
 • കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റണം.
  • കാറ്റുള്ളപ്പോൾ പാറ്റണം. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണം.
 • കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തപ്പണം.
  • ഒരു സാധനം കാണാതായാൽ അത് കിട്ടില്ല എന്നുറപ്പായ സ്ഥലത്ത് പോലും നോക്കണം.
 • കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും വിള.
  • കുംഭ മാസത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ വിള കേമമാകും.
 • കുരങ്ങൻ ചത്ത കുറവനെ പോലെ.
  • ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെ.
 • കുരുടന്മാർ ആനയെ കണ്ടപോലെ.
  • ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു സാമ്യവുമില്ലാത്ത പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക.
 • കുലത്തിൽ പിറന്നവൻ കുതികാൽ വെട്ടില്ല.
  • നല്ല കുലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ ചതിക്കില്ല.
 • കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കോണകം പുരപ്പുറത്ത്.
  • പുറം പൂച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അർഥരഹിതമായ ഡംഭിനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി. സാധാരണ കുളിക്കു ശേഷം കോണകം പുരപ്പുറത്ത് ഉണങ്ങാനിടുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കോണകം പുരപ്പുറത്ത് കിടക്കട്ടെ. കാണുന്നവർ കുളി കഴിഞ്ഞു എന്നു കരുതാൻ വേണ്ടി.
 • കുറുക്കൻ ചത്താലും കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടിൽ.
  • ചില ശീലങ്ങൾ മരണം വരെ തുടരും.
 • കൈ വിട്ട കല്ലും, വായ് വിട്ട വാക്കും.
  • വാക്കുകൾ എപ്പോഴും സുക്ഷിച്ചു പ്രയോഗിക്കണം, രണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
കടം വാങ്ങി ഇടെചെയ്യല്ല
 • കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്നതെ കൊത്താവൂ.
  • ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കാവൂ.
 • കൊക്കെത്ര കുളം കണ്ടതാ.
  • ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിരപരിചയമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ സൂചിപ്പുക്കുന്നു.
 • ക്ഷീരമുള്ളോരകിടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം.
  • പശുവിന്റെ അകിട് നിറച്ച് പാലാണെങ്കിലും കൊതുകിനു അതിലല്ല താല്പര്യം. അതിന്റെ സ്വഭാവം ചോര കുടിക്കലാണ്. ചില ആളുകൾ ഇതുപോലെയാണ്. ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ വർജ്ജിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാത്തതിന്റെ പിന്നാലെ പോകൂ എന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവമാണ്.

[തിരുത്തുക]

  • ഗതികെട്ടാൽ പുലിപുല്ലും തിന്നും
  • ഗതികെട്ടാലെന്തു ചെയ്യാം ചാമ എങ്കിലും ചെമ്മൂൎയ്യ
  • ഗുരുക്കളെ നിനെച്ചു കുന്തവും വിഴുങ്ങെണം
  • ഗുരുക്കൾക്ക കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം തിന്നാൽ പലിശെക്ക് കൊള്ളുന്നതു പുറത്തു (ഗുരുക്കൾക്ക വെച്ചതു ചക്ക കൊണ്ടാൽ പലിശക്കുള്ളതു പുറത്തു
  • ഗുരുവില്ലാത്ത വിദ്യായാകാ

[തിരുത്തുക]

*: ചാകാത്തത് എല്ലാം തിന്നാം
 • ചക്കിന് വച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടു.
  • ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തെറ്റായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാടൻ ചൊല്ല്. പഴയ നാടൻ ചക്ക് (എണ്ണയാട്ടുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം) ഉരൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സൂക്ഷിച്ച തടി ഉപകാരപ്പെട്ടത് ചക്കിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമായ കൊക്ക് (ചെറിയ കൊളുത്ത്) നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്. സാരം: വളരെ വലിയ കാര്യത്തിനായി സൂക്ഷിച്ച ഒരു വസ്തു ഉപകാരപ്പെട്ടത് തീരെ ചെറിയ ഒരു ആവശ്യം സാധിക്കാനാണ്.
  • ചത്താൽ തല തെക്കു പൊലും വടക്കു പൊലും
  ചന്ദനം ചാരിയാൽ ചന്ദനം മണക്കും, ചാണകം ചാരിയാൽ ചാണകം മണക്കും.
  • നല്ല സുഹൃത്തുക്കളോട് കൂടിയാൽ നല്ല സ്വഭാവം കാണിക്കും, ചീത്ത കൂട്ട് ചീത്ത സ്വഭാവത്തിനും കാരണമാകും.
  ചാട്ടം പിഴച്ചാൽ കൂട്ടം പിഴയ്ക്കും
  • ചാട്ടം പിഴച്ച കുരങ്ങനെ മറ്റു കുരുങ്ങുകൽ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടില്ല എന്നപോലെ സാമൂഹിക നിയമങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ആ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാവില്ല്
 • ചാത്തപ്പനെത്ത് മഹസറ
  • ചാത്തപ്പൻ എന്നാൽ മതമില്ലാത്തവൻ എന്നും മഹസറ എന്നാൽ പരലോകം എന്നുമാണ് അർത്ഥം. മതമില്ലാത്തവനെന്ത് പരലോകം എന്നാണ് നേരിട്ടുള്ള അർത്ഥം. ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാത്തവന് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ചൊല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 • ചെമ്മീൻ തുള്ളിയാൽ മുട്ടോളം പിന്നെയും തുള്ളിയാൽ ചട്ടീല്.
  • അഹങ്കാരിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ചൊല്ല്. കറിക്കു നന്നാക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ആവേശം മൂത്ത് ചാടിയാൽ ആദ്യം (നന്നാക്കുന്നയാളുടെ) മുട്ടുവരെയെത്തും, വീണ്ടും ചാടുകയാണെങ്കിൽ (അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന) ചട്ടിയിലും വീഴും. അഹങ്കാരികളുടെ അവസാനം നാശമായിരിക്കും എന്ന് സാരം.
 • ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ.
  • ചെറുപ്പകാലത്ത് ശീലിച്ചത് മരണം വരെ മാറാതെ കൂടെക്കാണും.
  • ഇംഗ്ലീഷ്: Old habits die hard.
 • ചൊല്ലും പല്ലും പതുക്കെ മതി.
  • കുട്ടികൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതും അവർക്ക് പല്ലു മുളയ്ക്കുന്നതും വൈകുന്നത് ശുഭലക്ഷണമാണ്‌.

[തിരുത്തുക]

  • ഞെക്കിപ്പഴുപ്പിച്ച പഴംപൊലെ

[തിരുത്തുക]

  • ഡില്ലിയിൽ മീതെ ജഗഡില്ലി

[തിരുത്തുക]

 • തല പോയ തെങ്ങിനെന്ത് കാറ്റും പെശറും.
  • തല നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ (എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട) അവസ്ഥയിൽ പിന്നെന്തു പ്രശ്നം.
 • തന്നോളം വളർന്നാൽ തനിക്കൊപ്പം.
  • മക്കൾ മുതിർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ തുല്യരായി കണക്കാക്കണം.
 • താങ്ങാനാളുണ്ടെങ്കിലേ തളർച്ചയുളളൂ.
  • ഒരാൾ എത്ര കഠിനമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ആ സ്ഥിതി നേരിടാൻ താൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളു എന്ന ബോദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തളരാതെ മുന്നേറും. താങ്ങാൻ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രശനത്തിൽപ്പെട്ടാലും തളർച്ച തോന്നും.
 • താഴ്ന്ന നിലത്തേ നീരോടൂ.
  • വെള്ളം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കേ ഒഴുകൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചൊല്ലിന്റെ സാരം വിനയം കൊണ്ട് താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കേ നന്മ വരൂ എന്നാണ്.
 • തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടുമോ?
  • കഠിനമായ പരീക്ഷകൾ നേരിട്ട് വളരുന്നവർ ചെറിയ പരീക്ഷകളിൽ തോൽക്കില്ല.
 • തീവെട്ടിക്കാരന് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ.
  • തീവെട്ടിയുടെ പ്രകാശം കൊണ്ട് അതേന്തിയ ആൾക്ക് കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോകുമെന്നതിനാൽ കാഴ്ച കുറവായിരിക്കും. ഒരു വസ്തു അടുത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതു ആസ്വദിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ.
 • തുള്ളൽക്കാരനെ എല്ലാവരുമറിയും, തുള്ളൽക്കാരനാരേയും അറിയില്ല.
  • കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ എന്ന കലപ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ചൊല്ലാണിത്. മഹന്മാരെ എല്ലാരുമറിയും; പക്ഷെ മഹാന്മാർ എല്ലാവരേയും അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല എന്നാണർഥമാക്കുന്നത്. വെളിച്ചപ്പാടിനെ എല്ലാവരുമറിയും എന്നാൽ വെളിച്ചപ്പാടിനാരേയുമറിയില്ല എന്നത് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള രൂപം.
  • ഇംഗ്ലീഷ്: More peoples know Tom fool than Tom fool knows.
 • തൂറാത്തച്ചി തൂറിയപ്പോൾ തീട്ടം കൊണ്ടാറാട്ട്.
  • എന്തെങ്കിലും ഒരു ശീലമോ പതിവോ ഇല്ലാതിരുന്നയാൾ അതു തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അമിതമായി അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക.
 • തൊടരുത്, തൊട്ടാൽ വിടരുത്.
  • ഏതെങ്കിലും കാര്യം തുടങ്ങിയാൽ പൂർത്തിയാക്കിയേ മതിയാക്കാവൂ.

തല്ലുകൊള്ളുവാൻ ചെണ്ട പണം കെട്ടുവാൻ മാരാൻ

  • കഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഒരാൾ ഫലം കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരുവന്.
*; തെറിതൊനെ മാറല്ല മാറിയൊനെ തെറല്ല


[തിരുത്തുക]

 • ദാനം കിട്ടിയ പശുവിന്റെ വായിലെ പല്ലെണ്ണരുത്.
  • പശുവിന്റെയും കുതിരയുടേയും പല്ലെണ്ണിയാണ് അവയുടെ പ്രായം നിശ്ചയിക്കാറ്. ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന പശു ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളത് എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ പാരിതോഷികം കൈപ്പറ്റുക. അതുപോലെതന്നെ സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റേയും ഗുണമഹിമകൾ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നല്ല.
  • ഇംഗ്ലീഷ്: To look a gift horse in the mouth.
 • ദുൎബ്ബലനു രാജാബലം ബാലൎക്കു കരച്ചൽ ബലം
 • ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം നമുക്കും കിട്ടണം പണം


[തിരുത്തുക]

  • ധൎമ്മടം പിടിച്ചതു കൊയ അറി‍‍ഞ്ഞില്ല
  • ധൎമ്മദൈവവും തയമുഴിയും തനിക്ക നാശം
  • ധൂപം കാട്ടിയാലും പാപം പൊകാ
  • ധ്യാനമില്ലാഞ്ഞാലും മൊനം വെണം


[തിരുത്തുക]

 • നഞ്ചെന്നിനാ നന്നാഴി.
  • നഞ്ച് (വിഷം) എന്തിനാ അധികം.
 • നായുടെ വാല് പന്തീരാണ്ട് കാലം കുഴലിലിട്ടാലും വളഞ്ഞേ ഇരിക്കൂ
  • ചില സ്വഭാവങ്ങൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല്ല.
 • നി സുപ്രോളം ബട്ടത്തിൽ ലാവ് കണ്ടാലും ഞമ്മള് മിണ്ടൂലാ.
  • സത്യം തെളിയിക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ എന്തുകണ്ടാലും പറയില്ലാ എന്ന് വിവക്ഷ.
 • നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കും
  • ചിട്ടയായ പരിശീലനമുണ്ടെന്കിൽ എത്റ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവും ചെയ്യാം
 • നിരൊലി കെട്ടു ചെരിപ്പഴിക്കണമൊ
 • നെല്ലും മൊരും കൂട്ടിയതു പൊലെ
  പാലിന്നു പഞ്ചാര
 • നടന്ന കാൽ ഇടരും (ഇരുന്നകാൽ ഇടരുന്നില്ല)
  നനെഞ്ഞവന്നു ഈറൻ ഇല്ല തുനിഞ്ഞവന്നു ദുഃഖം ഇല്ല
  നയശാലിയായാൽ ജയശാലിയാകും
  നടന്ന കാൽ ഇടരും (ഇരുന്നകാൽ ഇടരുന്നില്ല)
  നക്കുന്ന നായിക്ക സ്വയം ഭൂവും പ്രതിഷ്ഠയും ഭെദം ഉണ്ടൊ
  നരകത്തിൽ ഇരുന്നാലും നരകഭയം എടം
  നടന്നു കെട്ട വൈദ്യനും ഇരുന്ന കെട്ട വെശ്യയും ഇല്ല
  നരി പെറ്റമടയിൽ കുറുക്കൻ പെറുകയില്ല

[തിരുത്തുക]

 • പട പേടിച്ച് പന്തളത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ പന്തംകൊളുത്തിപ്പട.
  • ഒരു ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടനായി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്യാപത്ത്.
 • പശു കിഴടായാലും പാലിന്റെ രുചിയറിയുമോ?
  • പശു എത്ര പ്രായമായാലും ശരി, അതിനു അതിന്റെ അകിടിൽ നിന്നു നിത്യവും കറന്നെടുക്കുന്ന പാലിന്റെ രുചി അറിയില്ല.
  പഴഞ്ചൊല്ലിൽ

പൊളിയുണ്ടെങ്കിൽ പാലും കയ്ക്കും

  • പഴഞ്ചൊൽ സത്യമില്ലെന്നു പറയുന്നത് പാലു കയ്ക്കുമെന്നതു പോലെയാണ്.
 • പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറം തൂക്കും.
  • പുതുമോടിക്ക് എത്ര കഠിനമായ പണിയും ചെയ്യും. അല്പം പഴകമ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കും, മനോഭാവത്തിനും മാറ്റം വരും.
 • പൂച്ചയ്ക്കെന്ത് പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് കാര്യം.
  • അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായപ്രകടനം പാടില്ല.
 • പെട്ടാൽ പിന്നെ പിടച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം?
  • കെണിയിൽപ്പെട്ടാൽ പെട്ടതു തന്നെ, പിന്നെ എന്തു ചെയ്താലും രക്ഷയില്ല.
 • പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധി.
  • പഴയകാല വിശ്വാസം. പുരുഷമേധാവിത്വം തുളുമ്പുന്ന ചൊല്ല്. ഇത് പതിരുള്ള ചൊല്ലാണ്.
 • പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലരുത്.
  • അത്യാഗ്രഹം ആപത്ത് വരുത്തും എന്നാണ് ഈ ചൊല്ല് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുണപാഠം.
[[s:ഈസോപ്പ് കഥകൾ/പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്|ഈ ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക
*: പണക്കാരൻ ഈറ്റയൻ എന്നും അഭ്യാസി കുടിലെനെന്നും കരുതരുതു
 • പിണം കണ്ട കഴു പൊലെ
  പിണം കണ്ട കഴു പൊലെ
  പകരാതെ നിരെച്ചാൽ കൊരാതെ ഒഴിയും
  പകൽ എല്ലാം തപസ്സു ചെയ്തു രാത്രി പശുവിൻ കണ്ണു തിന്നു
  പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ കണ്ടാൽ തൊഴണം

[തിരുത്തുക]

 • ബന്ധു ആറുകരയുന്നതിനെക്കാളും ഉടയവൻ ഒന്നു കരഞ്ഞാൽമതി (പാക്കയിവെളുത്താൽ പരുത്തിയൊളും (൭൪൨))
  ബസറയിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴം കയറ്റല്ലേ/ബസറയിലേക്കാണോ ഈത്തപ്പഴം കയറ്റുന്നത്?
  • ബസറ(ഇറാഖ്)ഈത്തപ്പഴം സമൃദ്ധമായുളളിടമാണ്;അങ്ങോട്ട് അത് കയറ്റിയയക്കൽ ശരികേട്.ജ്ഞാനിക്ക്, വലിയവനെന്ന ഭാവത്തിൽ അങ്ങോട്ട് അറിവു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക/ഒരു കാര്യം അസ്ത്ഥാനത്ത് ചെയ്യുക.
 • ബ്ലാ എന്നു പറയുമ്പോൾ ബ്ലാത്തൂരെത്തില്ല.
  • കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല്. അനാവശ്യ തിടുക്കം കാട്ടുന്നവരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ വളരെകുറവുള്ളതും കിഴക്കൻ മലയിലുള്ളതുമായ ബ്ലാത്തൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എത്തി ചേരാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള പഴയ കാലത്ത് പെട്ടന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നു വാശിപിടിക്കുന്നവരെ സൂചിപ്പിക്കാനും കളിയാക്കാനും ഇതു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

[തിരുത്തുക]

 • ഭജനം മൂത്ത് ഊരായ്മയാകുക.
  • ആശ്രിതനായി ചെന്നുകൂടിയിട്ട് യജമാനനായിത്തീരുക.
 • ഭക്തിയാലെ മുക്തി യുക്തിയാലെ ഉക്തി(ഭയത്താലെ ഭക്തി നയത്താലെ യുക്തി
 • ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണം ഇട്ടപൊലെ(ഭിക്ഷക്കവന്നവൻ പെണ്ടിക്കു മാപ്പിള്ള)
 • ഭൊജനം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഭാജനംവെണം

[തിരുത്തുക]

 • മഞ്ഞിനുമീതെ നിലാവുപെയ്യുക.
  • ഗുണത്തോടുകൂടിയ വസ്തുവിൽ വീണ്ടും ഗുണം സംഭവിക്കുക.
 • മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ട് പോയി.
  • മറ്റുള്ളവർ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾ കാര്യം സാധിക്കുന്നതിനു പറയുന്ന ചൊല്ല്.
 • മടിയൻ മല ചുമക്കും.
  • ജീവിതത്തിൽ അദ്ധ്വാനിക്കാതെ അലസജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ഭാവിയിൽ യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും എന്ന സൂചന.
 • മിണ്ടാപ്പൂച്ച കലമുടക്കും.
  • അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്നവർ തരം വരുമ്പോൾ പരാക്രമം കാണിക്കും.
 • മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല.
  • കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കണമെന്നില്ല.
  • ഇംഗ്ലീഷ്: All that glitters is not gold.
 • മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീനിനും ഇരയില്ല.
  • മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ സർവ്വനാശം.
  മലയരികെ ഉറവു പണമരികെ ഞായം
  മുളയിലറിയാം വിള.
 • മേപ്പുരയുള്ളവനല്ലേ തീപ്പൊരി പേടിയുള്ളൂ.
  • സ്വന്തമായി വീടുള്ളവന് ആ വീടിന്റെ മേൽകൂരയിൽ തീ പൊരി എങ്ങാനം വീണ് വീടിന് തീ പിടിച്ചാലോ എന്ന ഭയം ഉണ്ടാകും. അത് പോലെ ധാരാളം പണമോ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളോ കൈവശം ഉള്ള ആൾ അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്തേക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആകുലനായിരിക്കും.

[തിരുത്തുക]

**രണ്ടുതലയും കത്തിച്ചു നടുപിടിക്കല്ല
  • രാജവായ്ക്ക് പ്രത്ത്യുത്തരമില്ല
**രാജാവിനൊടും വെള്ളത്തൊടും തീയൊടും ആനയൊടും കളിക്കരുതു
**രാജാവിന്റെ നായായ്ട്ടല്ലെ എന്നറിഞ്ഞൂടാത്തതു
  • രാജാവില്ലാത്തനാട്ടിൽ കുടിയിരിപ്പാൻ ആകാ
**രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടും രാമനു സീത ആർ എന്നു ചൊദിക്കും
  • രാവുവീടാകാ പകൽകാടാകാ
**രാവുവീണ കുഴിയിൽ പകലുംവീഴുമൊ


[തിരുത്തുക]

 • വന്ന വഴി മറക്കരുത്.
  • ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം.
 • വല്ലഭന് പുല്ലും വില്ല്.
  • കഴിവും പ്രാഗത്ഭ്യവുമാണു പ്രധാനം, ഉപകരണമല്ല. വിരുതുള്ളവൻ ഏത് നിസ്സാരമായ ആയുധം കൊണ്ട് പോലും ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ സാധിയ്ക്കും. എന്നാൽ കഴിവില്ലാത്തവന് എത്ര മികച്ച ആയുധം ലഭിച്ചാലും ഒരു കാര്യവുമില്ല.
 • വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട്.
  • വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മ.
 • വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം.
  • സകലമാന ധനങ്ങളിലും വച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തരമേറിയത് അറിവ് ആകുന്നു.
 • വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുക.
  • സ്വന്തമാക്കനുദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തിനേയും മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അകറ്റിയശേഷം അത് സ്വന്തമാക്കുക.
 • വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദമോതിയിട്ട് കാര്യമില്ല.
  • അവിവേകികളെ നമ്മൾ എത്ര ഉപദേശിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ല. അവർ വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനെപ്പോലെയാണ്. നമ്മളുടെ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം അവർ ചെവിക്കൊള്ളുകയില്ല.
 • വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും.
  • ഒന്നും അസാധ്യമല്ല.
 • വേലി ചാടുന്ന പശുവിനു കോലുകൊണ്ട് മരണം.
  • വഴി തെറ്റി നടക്കുന്നവൻ ആപത്തിൽ ചെന്നുചാടും.

69 യഥാരാജ, തഥാപ്രജാ- 2270 യഥാശക്തി മഹാബലം- 2271 യമന്റെ ദൂതന്മാരെപ്പോലെ-

[തിരുത്തുക]

യഥാശക്തി മഹാഫലം യഥാരാജ, തഥാപ യഥാശക്തി മഹാബലം

യമന്റെ ദൂതന്മാരെപോലെ

[തിരുത്തുക]

ലോകപ്പശുക്കളുടെ കുത്തുസഹിച്ചു കൂടാമൊ

[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. പഴഞ്ചൊൽപ്രപഞ്ചം – പ്രൊഫ. പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ കർത്താ 1966
 2. കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി: ഐതിഹ്യമാല - “മുട്ടസ്സു നമ്പൂതിരി”
 3. നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ള - മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ - മഹാപ്രഭുവായ തിരുനക്കര തേവർ - പുറം 543
 4. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ - ശ്രീവല്ലഭമഹാക്ഷേത്രചരിത്രം - പുറം 274

സദ്യ