Jump to content

ഭാഷാഭേദം

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ആറ് മലയാളിക്ക് നൂറ് മലയാളം എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. മലയാളം കേരളത്തിൻടെ മാത്രം സ്വത്താണ്. പക്ഷെ വളരെ രസകരമാണ് കേരളത്തിൻടെ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള മലയാള ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ.അത്തരം ചില നാട്ടു പ്രയോങ്ങളാണിവിടെ ചേർക്കുന്നത്.

കണ്ണൂർ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഓൻ - അവൻ

ഓൾ - അവൾ

ഓർ - അവർ

ചാട് – എറിഞ്ഞു കളയ്‌

ഏട്യാ പോയ്ന് – എവിടെ പോയതാ

തങ്കര്യം ബക്വ – സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഇല്ല - . ബെളിചിങ്ങ – മൊട്ടുതേങ്ങ

ബീത്ത്വ – ഒഴിക്കുക

പൈ- പശു

ബേം – വേഗത്തിൽ

കടച്ചി – പശുക്കിടാവ്

ബായ – വാഴ

മയ – മഴ

ബറ്റുംബെള്ളം – കഞ്ഞി

കുള്ത്ത് – പഴംകഞ്ഞി

അന്നോട് – എന്നോട്

കേര്വ – കയറുക

കീയാ – ഇറങ്ങുക

ബില്ല – വല്യത്

കത്യാൾ - വെട്ടുകത്തി

കുങ്കോത്തി – വാക്കത്തി

പിരാന്ത് – ഭ്രാന്ത്‌

ഓടുത്തു – എവിടെ

കുഞ്ഞി – കുട്ടി

കൊള്ളികേങ്ങ് – മരച്ചീനി

തിരിഞ്ഞാ – മനസ്സിലായോ

നൊടിച്ചൽ - അനാവശ്യസംസാരം

അയിലെക്കൂട – അതിലൂടെ

ബെരുത്തം – രോഗം

ആട – അവിടെ

ഈട – ഇവിടെ

ഏട – എവിടെ

മംഗലം – വിവാഹം

കോട്ടി – ഗോലി

കായി – വാഴപ്പഴം

ബത്താസ് – മധുരക്കിഴങ്ങ്

ബത്തക്ക – തണ്ണിമത്തൻ

കൊരട്ട – മാങ്ങയണ്ടി

ബയക്കൽ - കാട് വെട്ടിതെളിക്കൽ

ബ്ലാച്ചൽ - തെന്നുന്നത്

ചേരി – ചകിരി

വറ്റി – പിശുക്കൻ

കൊയക്കുക – കുഴയ്ക്കുക

താപ്പ – തരുമോ

ഉയ്യന്ടപ്പ – ഹെന്റമ്മോ

പുശു – പുഴു

ബണ്ണാൻ - ചിലന്തി

ഉരൂളി – വിഷചിലന്തി

മാച്ചി – ചൂൽ

മുതിര് – നീറുരുമ്പ്

പറങ്കി – മുളക്

പൈപ്പ്‌ - വിശപ്പ്

ചെന്നി – കൃതാവ്

കയിൽ - തവി

ബക്ട് – വിഡ്ഢിത്തം

ഒലുംബുവ – അലക്കുക

ഉമ്പം – വെള്ളം

പൂയി – മണൽ

ഉപ്പിച്ചി – ഭീകരജീവി

വായ്ക്കോൾ തുപ്പുക - വായ് കഴുകുക

തൃശൂർ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ട്വിസ്റ്റ് അടിക്യ = ഡാൻസ് കളികൂക്കാ


ഇസ്റ്റാ , ഗഡി , മച്ചൂ = സുഹൃത്ത്


ശവി = മോശമായവൻ


ചുള്ളൻ = ചെറുപ്പക്കാരൻ


ചുളളത്തി = ചെറുപ്പക്കാരി


ബൂന്ത്യായി /പടായി / ക്ലോസായി = മരിച്ചു


കന്നാലി , മൂരി = ബുദ്ധീല്ലാത്തവൻ / വികാരമില്ലാത്തവൻ


വെടക്ക്/അലമ്പ് / അൽ‌ക്കുൽത്ത് = മോശം


ഡാവ് = ചെറുപ്പക്കാരൻ / പൊങ്ങച്ചം


ക്‌ടാവ് = കുട്ടി


അകറുക = കരയുക


പൊതിയഴിക്കുക = പോങ്ങച്ചം പറയുക


ഒരു ജ്യാതി = വളരേയധികം


ഒരു ചാമ്പാ ചാമ്പ്യാലില്ലേ = ഒരു അടി തന്നാൽ


സ്കൂട്ടായേ ഗെഡ്യേ = സ്ഥലം കാലിയാക്കൂ സുഹൃത്തേ


ഇമ്രോടുന്ന് = നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന്


ഇമ്മറെ ആന്റപ്പേട്ടൻ = നമ്മുടെ ആന്റപ്പേട്ടൻ


പ്രാഞ്ചി= ഫ്രാൻസിസ്


ജോസ്പ്പ് = ജോസഫ്


അയിൽക് = അതിലേക്ക്


ഇയിൽക്ക് = ഇതിലേക്ക്


ഈച്ച റോളിൽ നാവാടുക = അശ്ലീലം പറയുക


ചപ്പട റോള് = തൊന്ന്യവാസം


അപ്പിടി = മുഴുവൻ


ഏടേൽക്കോടെ=ഇടയിലൂടെ


ഒരൂസം = ഒരു ദിവസം


സ്പോട്ട് വിട്രാ / തെറിക്കാൻ നോക്കെടാ / സ്കൂട്ടാവെടാ = കടന്ന് പോടാ


കലിപ്പ് = ദ്വേഷ്യം


ന്തൂട്രാവെനേ = എന്താണെടാ മോനേ


ഓട്ടർഷ/ ഗുച്ചാൻ = ഓട്ടോറിക്ഷ


ചോയ്‌ക്ക്‌ = ചൊദിക്ക്


ബൂസ്റ്റിട്ടു / മെടഞ്ഞു / കിഴിയിട്ടു /കീറാകീറി = മർദ്ദിച്ചു


മോന്ത / മോറ് = മുഖം


വാൾപോസ്റ്റായി = നിലംപരിശായി


ജമ്മണ്ടങ്ങേ = ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ


ചിന്തവേണ്ടാ =അധികം ആലൊചിക്കണ്ട


മത്താപ്പ് = മന്ദബുദ്ധി


കിർക്കന്മാർ = പോലീസ്


ബുഡ = വയസൻ


തോട്ടി ഇടുക = കളിയാക്കുക


പാങ്ങില്ല = കഴിവില്ല


ഇമ്രോടുന്ന് = നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന്


തലയടിക്കുക / ഓസുക = സൌജന്യം തേടുക


കിണ്ണന് കാച്ചി = ബെസ്റ്റ്


ചെമ്പ് = പണം


നെറ്റീമ്മെ കുരിശ് പോറാന് ഒരണയില്ല = കയ്യില് ചില്ലിക്കാശില്ല


നടാടെ = ആദ്യമായി


ഊര = ചന്തി


എന്തൂട്രാണ്ടെക്ക = എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെടാ


ചീള് കേസ് = നിസ്സാരകാര്യം


ഗുമ്മില്ല = രസമില്ല


അലക്ക് = അടി


ഒട്ടിയഡാക്കൾ = മെലിഞ്ഞവർ


ചടച്ചു = കോലംകെട്ട


ഓളീട്വാ = കൂവുക


ചെമ്പെട്‌ത്തേ ഗെഡ്യേ= കാശെടുക്ക് സുഹൃത്തേ


ചെമ്പ് റോള്= നല്ല സ്റ്റൈൽ

വല്യെ എയിമില്യ്സ്റ്റോ = അത്ര നന്നയിട്ടില്ല.

പൊയ്യേരാ വടന്ന് = പോടാ

കോട്ട്രവറെ = കോട്ട്യുടെ അവിടെ = കിഴക്കെ / പടിഞാറെ കോട്ടയുടെ പരിസരത്ത്

പുഷ്പന് | പുഷ്പിക്കുക = ശ്രിങ്കരിക്കുന്നവന് | ശ്രിങ്കാരം

കുറുങ്ങുക = പഞ്ചാരയടിക്കുക

അയ്പുട്ട്യേട്ടന് = അയ്യപ്പന് കുട്ടി ചേട്ടന്.

രാവുണ്ണ്യാര്‌ = രാമനുണ്ണി നായര്

ഗോയിന്നുട്ടി = ഗോവിന്ദന് കുട്ടി

മാപളാര്‌ = ക്രിസ്ത്യാനികള് (ത്രിശ്ശൂര് മാപ്പിള = ക്രിസ്ത്യാനി & ജോനോന് = മുസ്ലിം)

ആ സ്സൂര്‌.. സ്സൂര്‌.. = ഈ ബസ് ത്രിശൂര് പോകുന്നതായിരിക്കും (ബസ്സിലെ കിളി വിളിക്കുന്ന വിധം)

കുന്നോളം.. ന്നോളം.. ന്നോളം.. = ഈ ബസ് കുന്നംകുളം പോകുന്നതായിരിക്കും (ബസ്സിലെ കിളി വിളിക്കുന്ന വിധം)

ആള്‌ = അയാള്‌ | അദ്ദേഹം (ആള് വ്ടെ ല്യാട്ടാ = അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല)

പാട്രാക്കല്‌ = പാട്ടുരായ്ക്കല്‌

മന്ന = മന്ദബുദ്ദി

മ്മള് കൂട്ട്യാ കൂടില്ല്യഡോ = impossible for me

തറവാട്‌ = ഗിരിജ തീയറ്ററ്‌

സൊപ്ന = സപ്ന തീയറ്ററ്‌

കുബി = മരത്തിന്റെ അളവ് (measure unit) (cubic meter ആണെന്നു തോന്നുന്നു) e.g. ഈ പ്‌ളാവ്‌ രു

പെട്ടി=നിതംബം

ബോട്ട്=പഴയ ബസ്സ്

ചപ്പട്ട വണ്ടി=പഴയ വണ്ടി

ബെലാംട്ടി-പെനാൽറ്റി കിക്ക്

ഉമ്പ=മൃഗം

പടത്തിന് പുവ്വാം,സിൽമയ്ക് പുവ്വാം=സിനിമയ്ക്ക് പോകാം

പീസ് പടം=അശ്ലീല സിനിമ

മേട്ട=സ്കൂളിലെ പ്രശ്നക്കാരൻ(കുട്ടിറൌഡി)

ഐസാരൻ=ഐസ് ഫ്രൂട്ട് വിൽക്കുന്ന ആൾ

വാൾപ്ലേറ്റ്=വാൾ പയറ്റ്

ഓമ്പ്ലൈറ്റ്=ഓം‌ലെറ്റ്

കൊള്ളിഷ്‌ടു=കപ്പ(+നാളികേരം )ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവം

ചെപ്ലാംകുറ്റിക്ക്(ചെകളേമ്മെ) അടിക്കുക(വിശാലൻ പറഞ്ഞ ചെപ്പക്കുറ്റിയുടെ വകഭേദം)=ചെവിക്കുറ്റിയ്ക്കടിക്കുക

അമ്പസ്ഥാനി=ഒരാൾ 50 വരെ എണ്ണുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഒളിക്കുന്നകളി.

കിളിമാസ്=കളംവരച്ചുള്ള ഒരു കളി

ഞൊണ്ടിപ്രാന്തി=ഒരുകാൽ മടക്കിവെച്ച് കൂട്ടുകാരെ ഓടിച്ചെന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു കളി.

ഒര്‌ജ്യായ്സാനം=ഒരു ജാതി സാധനം=ചീത്ത ആൾ

പുഷ്പിക്കുക=പെൺകുട്ടികളോട് സല്ലപിക്കുക

ചൂണ്ടാൻ പുവ്വാ=പുഴയിൽ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുക.

മഴ കൊടുത്തു=ഇടിച്ചു,മർദ്ദിച്ചു

മാമു=ചോറ്

വെറുക്കെട്ക്കുക=കള്ളക്കളിയെ വാദത്തിലൂടെ ന്യായീകരിക്കുക

ചിർക്ക്യ=ചിരിക്കുക

ജോറായി=നന്നായി

കോഴിക്കോട് ഭാഗം[തിരുത്തുക]

നീ -- ഇഞ്ഞി

നിനക്ക് -- എണക്ക്

നിൻറെ -- ഇൻറെ

എനിക്ക് -- ഇങ്കി

അവൻ -- ഓൻ

അവർ -- ഓർ

ഞങ്ങൾ -- ഇമ്മൾ, ഞാള്

ഞാൻ -- ഞമ്മൾ

അവിടെ -- ആടെ

ഇവിടെ -- ഈടെ

ആയിരുന്നു -- അയിനു

വീട് -- പൊര, അങ്ങ്

വീട് താമസം -- കുട്ടൂസ്സ

വരമ്പ് -- കണ്ടി

പറമ്പ് -- കണ്ടം

പ്ലേറ്റ് -- വസി

കിണർ -- കെനറ്റ്

വെള്ളം -- തണ്ണീ

ഇരിക്കുക -- കുത്തിയിരിക്കുക

ഉരുണ്ട പാത്രം -- കുടുവൻ ചെമ്പ്

റേഷൻ കാർഡ് -- കവുപ്പൻ

മൈദ -- മർക്കിനി പൊടി

പഴുതാര -- കരിങ്കണ്ണി

ചിലന്തി -- മണ്ണാച്ചൻ

പപ്പായ -- കറമൂസ്സ

തോട്ടി -- കൊക്ക

ഇറങ്ങുക -- കീയുക

ആൺകുട്ടി -- ചെക്കൻ, കുണ്ടൻ

കട -- പീട്യ

വായ -- തൊള്ള

മുഖം -- മീട്

വയർ -- പള്ള

ഈഴവർ -- തീയന്മാർ

പശു -- പയ്യ്

ചേട്ടൻ -- ഏട്ടൻ , കുട്ട്യേട്ടൻ

ചേച്ചി -- ഏച്ചി

ചന്ദ്രക്കാരൻ മാങ്ങാ -- പടുമാങ്ങ

വീമ്പു പറയുക -- പായ്യാരം പറയുക

ഇടവഴി -- എടോയി

ചെറിയ കട -- കുമിട്ടി പീട്യ

ഭ്രാന്ത് -- പ്രാന്ത്

കാശ് -- കായി

വാഴക്കുല -- കായി

മല്ലി -- കൊത്തമ്പാല

മടൽ -- മട്ടൽ

തെങ്ങോല -- ഓലക്കണ്ണി

വാഴ കുടപ്പൻ -- മാമ്പ്

വാഴപിണ്ടി -- ഉണ്ണി കാമ്പ്

ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക -- സുയിപ്പാക്കുക , ബേജാറാക്കുക

കവിൾ -- ചെള്ള

ചെമ്പോത്ത് -- ഉപ്പൻ കാക്ക

പുളി -- പുളിങ്ങ

മച്ചിങ്ങ -- വെളിച്ചില്

വരാന്ത -- കോലായി

ഗോലി -- കോട്ടി

മലപ്പുറം ഭാഗം[തിരുത്തുക]

എത്താ - എന്താ

ജ്ജ് - നീ

ഇങ്ങൾ - നിങ്ങൾ

ഓൻ - അവൻ

ഓൾ - അവൾ

ഓൽ - അവർ

ഇച്ച് - എനിക്ക്

അനക്ക് - നിനക്ക്

മൂപ്പര് - അങ്ങേര്

ഇമ്മ - ഉമ്മ

ഇപ്പ- ഉപ്പ

ചെർക്കൻ - പുതിയാപ്ല, മുസ്ലിം ചെക്കൻ

പുത്യേണ്ണ് - പുതുനാരി, നവവധു

പുത്യാപ്ല - പുതുമാരൻ, നവവരൻ

എങ്ങട്ടാ - എങ്ങോട്ട്

എവ്ട്ക്കാ - എവിടേക്ക്

ചെത്തുക - പറ്റിക്കുക

നമ്പുക - വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക

പത്രാസ് -പ്രൗഢി

കുടി - വീട്

പെര - പുര

പെർത്യേരം - വിപരീതം

എറേമ്പറം - പിന്നാമ്പുറം

വാരുക - പരിഹസിക്കുക

കൊയപ്പം - കുഴപ്പം

കായി - പണം

എമ്മാന്തരം - വലിയ കാര്യമായിപ്പോയി

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഭാഷാഭേദം&oldid=21269" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്