ഏറ്റവും പഴയ താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:18, 23 മേയ് 2022 -ന്‌ ആണ്‌.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. തുമ്പപ്പൂവേ പൂത്തിരളേ‏‎ (15:16, 4 ജനുവരി 2009)
 2. അച്ചടി‏‎ (06:17, 23 ജൂൺ 2010)
 3. അക്രമം‏‎ (06:18, 23 ജൂൺ 2010)
 4. അടിമ‏‎ (06:31, 23 ജൂൺ 2010)
 5. അതാചാടി ഹനുമാൻ‏‎ (06:42, 23 ജൂൺ 2010)
 6. കറ്റകറ്റക്കയറിട്ടു‏‎ (13:17, 23 ജൂൺ 2010)
 7. തിര്യോണം‏‎ (13:36, 23 ജൂൺ 2010)
 8. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ എന്തു പണിയാണെടോ‏‎ (13:42, 23 ജൂൺ 2010)
 9. ആലായാൽ തറ വേണം‏‎ (13:46, 23 ജൂൺ 2010)
 10. തെയ്താര തെയ്താര തക‏‎ (13:49, 23 ജൂൺ 2010)
 11. അത്തടത്തിൽ ഇത്തടത്തിൽ‏‎ (03:18, 27 ജൂൺ 2010)
 12. ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്നപൂവേ‏‎ (03:22, 27 ജൂൺ 2010)
 13. എന്റെ മകനുണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ‏‎ (03:23, 27 ജൂൺ 2010)
 14. കാഞ്ഞിരക്കീഴ്നടുക്കണ്ടം തുണ്ടത്തിൽ‏‎ (03:28, 27 ജൂൺ 2010)
 15. കുഞ്ഞപ്പൻ മരംകെട്ടീ‏‎ (03:30, 27 ജൂൺ 2010)
 16. കുടിവെള്ളച്ചൊല്ലുകൾ‏‎ (03:30, 27 ജൂൺ 2010)
 17. തിരുവാതിരകളിപ്പാട്ട്‏‎ (03:37, 27 ജൂൺ 2010)
 18. തെക്കനാംകോപൂരരത്തിൽ‏‎ (03:38, 27 ജൂൺ 2010)
 19. തേയവാഴിത്തമ്പുരാന്റേ‏‎ (03:39, 27 ജൂൺ 2010)
 20. തേവീ തിരുതേവീപുന്തേരിക്കണ്ടം‏‎ (03:39, 27 ജൂൺ 2010)
 21. നാലില്ലം നാളൊരു‏‎ (03:41, 27 ജൂൺ 2010)
 22. നേരം വളരെപ്പുലരുംമുമ്പേ‏‎ (03:42, 27 ജൂൺ 2010)
 23. മാരിമഴകൾ നനഞ്ചേ‏‎ (03:54, 27 ജൂൺ 2010)
 24. സംഖ്യാശബ്ദകോശം‏‎ (04:01, 27 ജൂൺ 2010)
 25. സൂര്യേനുദിച്ചുകണ്ടേ‏‎ (04:02, 27 ജൂൺ 2010)
 26. മുണ്ടകൻ കണ്ടാലറിയോടാ‏‎ (13:50, 30 ജൂൺ 2010)
 27. തകരപ്പാട്ട്‏‎ (13:55, 30 ജൂൺ 2010)
 28. വടക്കൻ പാട്ടുകൾ‏‎ (06:53, 11 ജൂലൈ 2010)
 29. കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞി കുറുക്കാ‏‎ (07:32, 11 നവംബർ 2010)
 30. കരതലാമലകന്യായം‏‎ (07:04, 12 നവംബർ 2010)
 31. സൂകരപ്രസവന്യായം‏‎ (13:57, 12 നവംബർ 2010)
 32. മർക്കടസുരാപാനന്യായം‏‎ (12:52, 8 ഡിസംബർ 2010)
 33. തിരുവള്ളുവർ‏‎ (15:06, 24 ഡിസംബർ 2010)
 34. ചൊല്ലുകൾ‏‎ (09:13, 29 ജനുവരി 2011)
 35. ഖുർആനിലെ ചരിത്ര മൊഴികൾ‏‎ (11:20, 12 ഫെബ്രുവരി 2011)
 36. ഖുർആനിലെ ശാസ്ത്രമൊഴികൾ‏‎ (06:38, 14 ഫെബ്രുവരി 2011)
 37. കരുണാകരഗുരു‏‎ (16:57, 17 ഫെബ്രുവരി 2011)
 38. കാലാവസ്ഥ‏‎ (09:47, 11 ഏപ്രിൽ 2011)
 39. ശൈലികൾ/അക്ഷരമാല‏‎ (19:18, 6 ജൂൺ 2011)
 40. ഭാര്യ‏‎ (18:25, 22 ജൂലൈ 2011)
 41. കഞ്ഞി‏‎ (19:31, 22 ജൂലൈ 2011)
 42. കരകങ്കണന്യായം‏‎ (15:38, 28 ജൂലൈ 2011)
 43. കാകദന്തഗവേഷണന്യായം‏‎ (15:39, 28 ജൂലൈ 2011)
 44. കാകാക്ഷിഗോളകന്യായം‏‎ (15:39, 28 ജൂലൈ 2011)
 45. ഫെർണാണ്ടോ പെസ് വാ‏‎ (05:25, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2011)
 46. യാചിതമണ്ഡനന്യായം‏‎ (08:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011)
 47. മാർക്ക്‌ ട്വൈൻ‏‎ (17:48, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011)
 48. വാർദ്ധക്യം‏‎ (10:27, 1 ജനുവരി 2012)
 49. അതിഥി‏‎ (10:55, 1 ജനുവരി 2012)
 50. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ‏‎ (07:11, 10 ഏപ്രിൽ 2012)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:പുരാതന_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്