അടിമ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  1. "അടിമകൾ‌ക്ക്‌ ഇം‌ഗ്ലണ്ടിൽ‌ ശ്വസിക്കാൻ‌ വയ്യ. അവരുടെ ശ്വാസകോശം‌ നമ്മുടെ വായു ശ്വസിച്ചാലുടൻ‌ അവർ‌ സ്വതന്ത്രരാവും‌..." - കൂപ്പർ‌
  2. "ഉള്ളതുകൊണ്ട്‌ ജീവിക്കാൻ‌ അറിയാത്തവനും‌ പഠിക്കത്തവനും‌ എന്നും‌ അടിമയായിരിക്കും‌" - ഹൊരേസ്‌
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അടിമ&oldid=6723" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്