വടക്കൻ പാട്ടുകൾ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കേരള സംസ്കാരത്തിന് വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ അമൂല്യ സംഭാവനയാണ് വടക്കൻ പാട്ടുകൾ എന്നു പ്രസസ്തിയാർജിച്ച വാടക്കൻ മലബാറിലെ നാടോടിപ്പാട്ടുകൾ. നൂറ്റാണ്ടുകളായി വാമൊഴിയായി തലമുറയിൽ നിന്നും തലമുറയിലേക്കു പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് ഈ പാട്ടുകൾ.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=വടക്കൻ_പാട്ടുകൾ&oldid=7139" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്