പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ല

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

'ല'-ൽ തുടങ്ങുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.

  1. ലക്ഷത്തിൽ ലക്ഷ്ണമുള്ളവനൊന്ന്.
  2. ലങ്കയില്ലല്ലേ പണ്ടു രാമനാമം!
  3. ലജ്ജവിട്ടവനു വർജ്യമില്ല.
  4. ലുബ്ധനിരട്ടിച്ചെലവ്.
  5. ലുബ്ധന്റെ മകൻ ധാരാളി, അവന്റെ മകനിരപ്പാളി.
  6. ലോകം പാഴായാൽ നാകം പാഴാകും.
  7. ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം ചത്താൽ ചാത്തമൂട്ടാനാരാ?
  8. ലോകരെല്ലാം ചത്താൽ ശോചിക്കാനാരാ?
  9. ലോകരെല്ലാം നശിക്കുന്നു, ലോകം നിൽക്കുന്നു നിത്യമായ്.
  10. ലോഭിക്കു തൃപ്തിയില്ല.
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ല&oldid=16422" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്