ഓണപ്പാട്ടുകൾ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒരുപാടു പൂപ്പാട്ടുകളും കളിപ്പാട്ടുകളും മലയാളത്തിന്‌ സമ്മാനിച്ചതാണ്‌ ഓണം. കാലാകാലങ്ങളായി പാടിപ്പതിഞ്ഞ ഇവ വാമൊഴിയായി തലമുറകൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുകയാണ്‌.

  1. മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം
  2. കറ്റകറ്റക്കയറിട്ടു
  3. ഓണക്കോടി
  4. തുമ്പിതുള്ളൽ
  5. തുമ്പപ്പൂവേ
  6. തിര്യോണം
  7. പൂവേ പൊലി
  8. ഓണത്തപ്പാ കുടവയറാ
  9. പൂ പൊലി പൊലി

<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഓണപ്പാട്ടുകൾ&oldid=21357" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്