തുമ്പപ്പൂവേ പൂത്തിരളേ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

തുമ്പപ്പൂവേ പൂത്തിരളേ

നാളേക്കൊരുവട്ടി പൂതരണേ

ആക്കില ഈക്കില ഇളംകൊടി പൂക്കില

പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ പൂതരേണ്ടൂ

കാക്കപ്പൂവേ പൂത്തിരളേ

നാളേക്കൊരുവട്ടി പൂതരണേ

ആക്കില ഈക്കില ഇളംകൊടി പൂക്കില

പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ പൂതരേണ്ടൂ

അരിപ്പൂപൂവേ പൂത്തിരളേ

നാളേക്കൊരുവട്ടി പൂതരണേ

ആക്കില ഈക്കില ഇളംകൊടി പൂക്കില

പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ പൂതരേണ്ടൂ

പൂവായപൂവെല്ലാം പിള്ളേരറുത്തു

പൂവാംകുരുന്നില ഞാനും പറിച്ചു

പിള്ളേരെ പൂവൊക്കെ കത്തിക്കരിഞ്ഞുപോയ്

ഞങ്ങടെ പൂവൊക്കെ മുങ്ങിത്തെളിഞ്ഞുപോയ്

പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി

പൂവേ പൊലി പൂവേ......

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=തുമ്പപ്പൂവേ_പൂത്തിരളേ&oldid=6023" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്