ഒന്നാനാം കൊച്ചു തുമ്പി

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒന്നാനാം കൊച്ചു തുമ്പി
എൻറെ കൂടെ പോരുമോ നീ
നിൻറെകൂടെ പോന്നാലോ
എന്തെല്ലാം തരുമെനിക്ക്‌
കളിപ്പാനായ്‌ കളം തരുവേൻ
കുളിപ്പാനായ്‌ കുളം തരുവേൻ
ഇട്ടിരിപ്പാൻ പൊൻ പലക
ഇട്ടുണ്ണാൻ പൊൻതളിക
കൈകഴുകാൻ വെള്ളി കിണ്ടി
കൈ തോർത്താൻ പുള്ളിപ്പട്ട്‌

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഒന്നാനാം_കൊച്ചു_തുമ്പി&oldid=18595" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്