വിക്കിചൊല്ലുകൾ:കാര്യനിർവാഹകരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്/പത്തായം 1

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

താത്കാലിക കാര്യനിർവാഹക പദവിക്കായുള്ള അപേക്ഷകൾ Requests for temporary Sysop access[തിരുത്തുക]

ഈ വിക്കിയിൽ അല്പം പരിപാടികൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോക്കൽ അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്താൻ ബേർഡി മാഷ് പറഞ്ഞു.--Abhishek Jacob(talk) 17:29, 2 ഡിസംബർ 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Sadik Khalid(talk) 17:50, 2 ഡിസംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ---Shijualex(talk) 18:08, 2 ഡിസംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Jacob.jose(talk) 18:26, 2 ഡിസംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan(talk) 18:58, 2 ഡിസംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ ഒപ്പിട്ട് പോയി.. തിരുത്തുന്നൂ. --Rameshng(talk) 19:29, 2 ഡിസംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Sidharthan(talk) 02:52, 3 ഡിസംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun(talk) 04:34, 3 ഡിസംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Jyothis(talk) 06:39, 3 ഡിസംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Atjesse(talk) 08:41, 3 ഡിസംബർ 2008 (UTC)
Yes check.svg :)--Abhishek Jacob(talk) 10:02, 4 ഡിസംബർ 2008 (UTC)

കിരൺ ഗോപിക്ക് അഡ്മിൻ സ്ഥാനം (Nomination for sysop rights to user Kiran Gopi)[തിരുത്തുക]

സിസോപ്പുകളോ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളോ ഇല്ലാത്ത ഈ വിക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ‌ സജീവ ഉപയോക്താവായ കിരൺ ഗോപിയെ സിസോപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കിരൺ ഗോപിയുടെ സമ്മതവും, മറ്റുപയോക്താക്കളുടെ വോട്ടും ഇതിനു താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. --Vssun(talk) 02:27, 26 ജൂൺ 2010 (UTC)
സമ്മതം, കുറച്ചുകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നു വിചാരിക്കുന്നു.Kiran Gopi(talk) 10:19, 26 ജൂൺ 2010 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു സാധുവാണോന്നറിയില്ല. ന്നാലും കിടക്കട്ടെ :) --Jyothis(talk) 03:14, 26 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Shijualex(talk) 13:00, 26 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഞാൻ പരമസാധുവാ. :) --Thachan.makan(talk) 18:13, 26 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജുനൈദ് Junaid 03:05, 27 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Jacob.jose(talk) 03:28, 27 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Sidharthan(talk) 10:44, 27 ജൂൺ 2010 (UTC)

കിരൺ ഗോപി[തിരുത്തുക]

താൽകാലിക കാര്യനിർവാഹക പദവി ഈ മാസം എട്ടാം തീയതി തീരുന്നു. അത് നീട്ടി കിട്ടണമെങ്കിലും സ്ഥിരമായി കിട്ടണമെങ്കിലും ലോക്കൽ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണമെന്ന് മെറ്റാവിക്കിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു. ആയതിനാൽ കാര്യനിർവാഹക സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. --കിരൺ ഗോപി 16:21, 1 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

Permanent status granted. --Mav(സം‌വാദം) 01:05, 7 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

ലോഗിൻ ചെയ്യാതെയുള്ള വോട്ട് അസാധുവാണ്‌. ദയവായി ലോഗിൻ ചെയ്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. --ജുനൈദ് Junaid 05:11, 5 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
ലോഗിൻ ചെയ്യാതെയുള്ള വോട്ട് അസാധുവാണ്‌. ദയവായി ലോഗിൻ ചെയ്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. --ജുനൈദ് Junaid 05:11, 5 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. --കിരൺ ഗോപി 05:52, 8 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)