ഉപയോക്താവ്:Kiran Gopi

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ മലയാളം വിക്കി ചൊല്ലുകളിൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്‌.
ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിചൊല്ലുകളിൽ
13 വർഷം, 10 മാസം  18 ദിവസം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ml മലയാളം മാതൃഭാഷയായുള്ള വ്യക്തി.
ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ നാടു് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര പ്രദേശമാണ് .


ഈ വ്യക്തി, താനൊരു വിക്കിചൊല്ലുകാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു.
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ ഹോട്ട്ക്യാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തിരുത്തുന്നു‌.
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ ഇവിടെ കാണാം
വ്യക്തമായ രാഷ്ടീയം ഉള്ള വ്യക്തി.
1200+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിചൊല്ലുകളിൽ മൊത്തം 1200ൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട്.
ഇദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റ് കളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു രാജ്യ സ്നേഹിയാണ്.
ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കി ചൊല്ലുകളിലെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ വിദഗ്‌ധരിൽ ഒരാളാണ്‌
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.

ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നതുപോലും വിക്കി ചൊല്ലുകളിലാണ്.

ഈ ഉപയോക്താവ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

കളരി - Lab
വെക്ടർ - Vector
ബോട്ട് - Kgsbot

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Kiran_Gopi&oldid=21092" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്