Jump to content

അമ്മ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അമ്മയെ/മാതാക്കളെ കറിച്ചുള്ള

മലയാളം പഴഞ്ചോല്ലുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. അമ്മ ഉറിമെലും പെങ്ങൾ കീഴിലും ഒൾ ഉരലിലും
 2. അമ്മയെതച്ചാൽ അഛ്ശൻ ചൊദിക്കണം,പെങ്ങളെതച്ചാൽ അളിയൻ ചൊദിക്കണം
 3. അമ്മൊച്ചനില്ക്കുന്നെടം അമ്മൊച്ചനും പശുനില്ക്കുന്നെടം പശുവുംനില്ക്കട്ടെ
 4. അമ്മകുത്തിയാലും വേണ്ടില്ല, മോളുകുത്തിയാലും വേണ്ടില്ല, അരി വെളുക്കണം.
 5. അമ്മകൊമ്പത്തെങ്കിൽ മകൾ തുഞ്ചത്ത്.
 6. അമ്മ ചത്തുകിടക്കുകയാണെങ്കിലും വാഴയ്ക്കാത്തൊലി വാരിക്കളഞ്ഞിട്ടു കരയണം.
 7. അമ്മ തല്ലിയാലും അമ്മയെ വിളിച്ചു കരയുക.
 8. അമ്മ നിരക്കീട്ടും മോളു നിരക്കീട്ടും നാഴിടെ മൂടിനു തേമാനം.
 9. അമ്മ പുലയാടിച്ചിയെങ്കിൽ മോളും പുലയാടിച്ചി.
 10. അമ്മപെങ്ങമ്മാരില്ലാത്തവൻ.
 11. അമ്മ പെറണം, ആണിനെപ്പെറണം.
 12. അമ്മ പെറ്റ് അച്ഛൻ വളർത്തണം.
 13. അമ്മ പോറ്റിയ മോളും ഉമ്മ പോറ്റിയ കോഴിയും.
 14. അമ്മ മതിൽചാടിയാൽ മകൾ ഗോപുരംചാടും.
 15. അമ്മ മരിച്ചാൽ അച്ഛന്റെ വീടും മഴതോർന്നാൽ മരത്തിന്റെ ചോടും.
 16. അമ്മ മരിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആനയെ എടുത്തടയ്ക്കാൻ പറയുക.
 17. അമ്മ മറന്നാലും പല്ലു മറക്കില്ല (വയസ്സ്).
 18. അമ്മമൂലം അറവയ്ക്കും.
 19. അമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമില്ല.
 20. അമ്മയുടെ കൂനും മകളുടെ ഞെളിവും.
 21. അമ്മയുടെ മടിയിലിരിക്ക്യേം വേണം, അച്ചന്റെകൂടെ പോവം വേണം.
 22. അമ്മയുടെ വയറ്റിൽനിന്ന് എല്ലാം പഠിച്ചുവന്നവരില്ല.
 23. അമ്മയുടെ ശാപം അമ്മ ചത്താലും പോവില്ല.
 24. അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിനളവില്ല.
 25. അമ്മയും കയിലുമൊന്നുകണ്ടു; ഞാനും പ്ലാവിലയുമൊന്നുകണ്ടു.
 26. അമ്മയും മകളും പെണ്ണുതന്നെ.
 27. അമ്മയുറിമേലും പെങ്ങൾ കീഴിലും മോളുരലിലും.
 28. അമ്മയുള്ളപ്പോഴും നിലാവുള്ളപ്പോഴുമേ സുഖമുള്ളൂ.
 29. അമ്മയെക്കൊടുത്ത് ഭ്രാന്തിയെ വാങ്ങുക.
 30. അമ്മയെ ചികിത്സിച്ചാലും അറിയാതെ കൈനീട്ടും.
 31. അമ്മയെ തല്ലിയാലച്ഛൻ ചോദിക്കണം, പെങ്ങളെ തല്ലിയാലളിയൻ ചോദിക്കണം.
 32. അമ്മയെ തല്ലിയാലുമുണ്ട് രണ്ടു പക്ഷം.
 33. അമ്മയോടൊക്കുമോ അമ്മായിയമ്മ.
 34. അമ്മയോളം സ്ഥായി മക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പേരാറ്റിലെ വെള്ളം മേലോട്ട്.
 35. അമ്മയ്ക്കരിയളക്കരുത്.
 36. അമ്മയ്ക്ക് ചെലവിനുകൊടുക്കരുത് (അമ്മ സ്വയമെടുത്തോട്ടെ).
 37. അമ്മയ്ക്ക് പ്രാണവേദന, മകൾക്ക് വീണവായന.
 38. അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത്, ഭാര്യയ്ക്കു കൊടുക്കണം.
 39. അമ്മയ്ക്കു താളുകറിക്കുപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ട്, മകൾക്ക് താലിക്കു മുത്തില്ലാഞ്ഞിട്ട്.
 40. അമ്മ രണ്ടാംകുടിയെങ്കിലച്ഛൻ മൂന്നാംകുടി.
 41. അമ്മവീട്ടിലൂണും അച്ചിവീട്ടിലുറക്കവും.
 42. അമ്മ വേലിചാടിയാൽ മകള് മതിലുചാടും.

അന്യ ഭാഷ മൊഴികൾ[തിരുത്തുക]

 1. എപ്പോഴും ജോലിചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മമാർ, മടിച്ചികളായ മക്കളെ ശ്രിഷ്ടിക്കുന്നു ഐറിഷ്
 2. തന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം ഒരമ്മയെ കള്ളം പറയാനോ, മോഷണം നടത്താനോ നിർബന്ധയാക്കിയേക്കാം മാൾട്ടീസ്
 3. കുഞ്ഞു കരഞ്ഞാലോ എന്നു പേടിച്ച് അമ്മ ദൂരെയെങ്ങും പോകില്ല. ആഫ്രിക്കൻ
 4. നൂലേതുപോലെയോ തുണി അതു പോലെ
  അമ്മ ഏതു പോലെയോ മക്കൾ അത് പോലെ. തമിഴ്
 5. തള്ളയാടു തുളുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടും തുള്ളും ഫിലിപ്പീൻസ്
 6. തന്റെ കുഞ്ഞ് സുന്ദരനെന്ന് എല്ലാ തള്ളമാരും നിനയ്ക്കുന്നു. യിഡീഷ്
 7. അമ്മയെ പുകഴ്ത്താൻ കുഞ്ഞിനെ പുണരുക. ഈസ്റ്റോണിയൻ
 8. പെണ്ണിനെ വേൾക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അമ്മയെപ്പറ്റി തിരക്കുക ലെബനീസ്

പ്രശസ്തരുടെ മൊഴികൾ[തിരുത്തുക]

 1. എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയെന്നാൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനെ വിവരിക്കുക എന്നായിരിക്കും. –മായ ആഞ്ചലോ.Maya Angelou
 2. ഗോതമ്പുചെടി കാറ്റിലേക്ക് ചായുന്നത് പോലെ എന്റെ അമ്മയോട് ചായാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Louise Erdrich,
 3. അമ്മയുടെ ഹൃദയമായിരിക്കുംകുഞ്ഞിന്റെ പഠനമുറി. Henry Ward Beecher
 4. തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനു അമ്മ പാടുന്ന താരാട്ട് ചുടലവരെ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പമുണ്ടായിരിക്കും
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അമ്മ&oldid=20629" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്