സംസ്കൃതം പഴമൊഴികൾ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
  1. एकॊहिदोषो गुणसन्निपातॆ निमज्जतीन्दोः किरणॆषिवाङ्कः- പലഗുണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കുറ്റം ചന്ദ്രികയിൽ കളങ്കമെന്നപോലെ അപ്രസക്തം
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=സംസ്കൃതം_പഴമൊഴികൾ&oldid=21765" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്