സംവാദം:കന്നഡ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കന്നഡയിൽ ഇല്ലാത്ത പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ആണു ഇവിടെ "കന്നഡ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ" എന്ന പേരിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ലത്. Kpbolumbu (സം‌വാദം) 08:17, 20 മാർച്ച് 2014 (UTC)Reply[മറുപടി]