വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:നാടൻ പാട്ടുകൾ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഈ പാട്ടുകള്‍ വരേണ്ടത് വിക്കി ചൊല്ലിലാണോ അതോ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലോ? --Sidharthan(talk) 07:56, 7 ഡിസംബര്‍ 2008 (UTC)