റോബർട്ട് ഗ്രീൻ ഇംഗർസോൾ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
  • സ്നേഹം പ്രകൃത്യായുള്ളതാണ്.എല്ലാ ചടങ്ങുകളുടെയും പിറകിൽ അതാണുള്ളത്...
  • സ്നേഹത്തിന്റെ മരണമാണ് വിവാഹത്തിനവസാനം
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=റോബർട്ട്_ഗ്രീൻ_ഇംഗർസോൾ&oldid=19077" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്