ഫ്രഞ്ച് പഴമൊഴികൾ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
  1. ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കാതുള്ളവളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുക. കണ്ണുകളല്ല പരിശോധിക്കേണ്ടുന്നത്
  2. അതിഥിയും മൽസ്യവും മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പഴകി വിഷമായി തുടങ്ങും
  3. ഭംഗിയുള്ള പക്ഷികൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു
  4. ആരോഗ്യമില്ലാത്തവൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ്
  5. അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു സ്ത്രീക്ക് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ
  6. മടിശ്ശീലയിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിൽ തേനുണ്ടാവണം
  7. വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളായാലും രചിക്കപ്പെടുന്നത് പദാനുപദമാണ്
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഫ്രഞ്ച്_പഴമൊഴികൾ&oldid=14803" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്