പിണറായി വിജയൻ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നീളുന്ന ഏതു കയ്യും കുറ്റവാളിയുടേതാണ്

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=പിണറായി_വിജയൻ&oldid=21232" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്