നാരങ്ങപ്പാല്

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നാരങ്ങാപ്പാല്
ചൂണ്ടയ്ക്ക് രണ്ട്
ഇലകൾ പച്ച
പൂക്കൾ മഞ്ഞ
ഓടി വരുന്ന
കള്ളനെ പിടിച്ചേ

പ്രാദേശിക ഭേദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഈ നാടൻപാട്ടിന്റെ പ്രാദേശിക ഭേദങ്ങൾ താഴെക്കാണാം

നാരങ്ങപ്പാല്
ചൂണ്ടക്ക് രണ്ട്
ഇലകൾ പച്ച
പൂക്കൾ മഞ്ഞ
ഓടിച്ചാടി വരുന്ന കള്ളനെ
പിടിച്ചു കെട്ട്യേ.


2.
നാരങ്ങപ്പാല്
ചൂണ്ടക്ക് രണ്ട്
ഇലകൾ പച്ച
പൂക്കൾ മഞ്ഞ
ഓടി നടക്കണ
കുതിരക്കുട്ടിയെ
ഇപ്പപ്പിടി

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=നാരങ്ങപ്പാല്&oldid=20854" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്