തേയവാഴിത്തമ്പുരാന്റേ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാടൻ പാട്ട്.


<poem> തേയവാഴിത്തമ്പുരാന്റേ തിരുവുമ്പീല് അടിയങ്ങള് തളർന്നുനിന്നൂ പാടീയാടുന്നേയ് തേയവാഴിത്തമ്പൂരാന്റേ തിരുമുമ്പീല് ഈയുള്ളോരുതളർന്നുനിന്നൊരു പാട്ടുപാടുന്നേയ് വെട്ടിയിട്ട തോലുകളൊക്കെ കരിഞ്ഞുപോയല്ലാ എന്നുംചൊല്ലീയിവ്വാളെന്നെ പിടിച്ചുകെട്ടല്ലേ- ഞാറുകളെല്ലാം മുട്ടുവച്ചി- ളകിപ്പോയല്ലാ എന്നുംചൊല്ലീയിവ്വാളെന്നേ പിടിച്ചുകെട്ടല്ലേ- തേയവാഴിത്തമ്പൂരാന്റേ തിരുമുമ്പിലേയ് അടിയങ്ങള് തളർന്നുനിന്നൂ പാടിയാടുന്നേയ്

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=തേയവാഴിത്തമ്പുരാന്റേ&oldid=6914" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്