ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ട്

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ

ഒന്നേ ഒന്നെമ്പോൽ ഒമ്പതാം നാളായി തിരുവാതിര

രണ്ടേ രണ്ടെമ്പോൽ രാവും പകലും തിരുവാതിര

മൂന്നെ മൂന്നെമ്പോൽ മൂവാള് പൊക്കത്തിൽ ഊഞ്ഞാലിട്ടു

നാലേ നാലെമ്പോൽ നാട് മുഴങ്ങുന്ന പാട്ടും പാടി

അന്ച്ചേ അന്ചെമ്പോൽ അഞ്ചാതെ നാരീ ജനങ്ങളെല്ലാം

ആറെ ആറെമ്പോൽ ആറ്റിലിറങ്ങി കുളി തുടങ്ങി

ഏഴേ ഏഴേമ്പോൽ എല്ലാരും കൂടി കുളിച്ചു കേറി

എട്ടെ എട്ടെമ്പോൽ പട്ടു പുടവ ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തു

ഒമ്പതെ ഒമ്പതെമ്പോൽ ഓമന പെണ്ണുങ്ങൾ നോറ്റിരുന്നു

പത്തെ പത്തെമ്പോൽ ഭർത്താവുമായി സുഖിച്ചിരുന്നു.

<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ട്&oldid=19420" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്