ഉണ്ണീ ഗണപതി തമ്പുരാനേ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഉണ്ണീ ഗണപതി തമ്പുരാനേ

ഒന്നുണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു

പൊന്നല്ല പണമല്ല രത്നമല്ല

തിരുമുടിയിൽ ചൂടിയോരു പുഷ്പമല്ല

തിരുമാറിലിട്ടോരു പൂണൂലല്ലാ

സന്തതിയുണ്ടാകാനെന്തുവേണം

സന്താനഗോപാലധ്യാനം വേണം

ആയുസ്സുണ്ടാകാനെന്തു വേണം

ആദിഹ്യദേവനെ സേവ വേണം

അർത്ഥമുണ്ടാകുവാനെന്തുവേണം

ക്ഷേത്രം വലിയേടം സേവ വേണം

ക്ഷേത്രം വലിയേടമെവിടേയാണ്

ക്ഷേത്രം വലിയേടം തൃശ്ശാവൂര്

തൃശ്ശാവൂരപ്പാ വടക്കും നാഥാ

ഞാനിതാ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേൻ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഉണ്ണീ_ഗണപതി_തമ്പുരാനേ&oldid=14688" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്