അശോകവനികാന്യായം

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

തുല്യങ്ങളായ മറ്റ് ഉദ്യാനങ്ങൾ ലങ്കയിൽ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സീതാപഹരണം നടത്തിയ രാവണൻ സീതയെ കൊണ്ടാക്കിയത്. അശോകവനത്തിലാണ്. ഇത് പോലെ തുല്യഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു സ്വച്ഛേ മാത്രം ആധാരമാക്കുകയും, മറുചോദ്യത്തിനു അവകാശമില്ല എന്ന അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്ന ന്യായമാണ് അശോകവനികാന്യായം.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അശോകവനികാന്യായം&oldid=17783" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്