അധപതനം

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിങ്ങളുടെ അധപതനങ്ങളിൽ സഹയാത്രികരായ പലരും നിങ്ങളെ കൈയൊഴിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സുഹൃത്ത്ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച ആരോരുമറിയാത്ത ചില അഴിമതികൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാക്കും,സുഹൃത്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ അഴിമതി നിങ്ങൾ തുടരുക.

~എം.എ.കെ.വി~

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അധപതനം&oldid=20654" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്