അച്ചടക്കം

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

അച്ചടക്കുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൊല്ലുകൾ[തിരുത്തുക]

അച്ചടക്കത്തേപ്പറ്റി പ്രമുഖർ[തിരുത്തുക]

അന്തസ്സുള്ള ഏതു ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നിലും‌ അഭം‌ഗുരമായ അച്ചടക്കത്തിന്റെ ശക്തി കാണാം

സം‌ഘടന ശക്തിയാണ്‌. അതിന്റെ‌ രഹസ്യം‌ അച്ചടക്കത്തിലാണു താനും.

ചെറിയ വീടും മുറിയും മനസ്സിനെ അച്ചടക്കമുള്ളതാക്കുന്നു, വലിയവ മനസ്സിനെ ദുർ‌ബലമാക്കുന്നു.

ഐക്യമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിനും‌ നിലനിൽ‌ക്കാനാവില്ല. അച്ചടക്കത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഐക്യമുണ്ടാവൂ.

പുറത്തേക്കുള്ള കണികൾ[തിരുത്തുക]

Wiktionary-logo-ml-without-text.svg
അച്ചടക്കം എന്ന വാക്ക് മലയാളം വിക്ഷണറിയിൽ തിരയുക
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അച്ചടക്കം&oldid=19156" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്