ഓഓത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പട്ടികയായി കാണിക്കുക

Jump to navigation Jump to search
Browse OAuth applications
Application name
Snuggle
Consumer version
1.3
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
പ്രസാധകർ
EpochFail
സ്ഥിതി
approved
വിവരണം
Snuggle is a browser-based newcomer observation and support system. Snuggle is designed to allow Wikipedian mentors to observe the activities of recently registered editors and separate good newcomers (good-faith and productive) from the bad ones (bad-faith and vandals).
ബാധകമായ പദ്ധതി
ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും
OAuth "callback URL"
snuggle.wmflabs.org/oauth/callback
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
ഇല്ല
Applicable grants
  • താളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക
നിലവിലുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക; സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക
  • ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പട്ടികയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക
താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക കാണുക
  • വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ
താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക


"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:OAuthListConsumers/view/85c9f176fcb96952f1b3b967cbb4ef9e" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്