ഓഓത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പട്ടികയായി കാണിക്കുക

Jump to navigation Jump to search
Browse OAuth applications
Application name
Functionary permissions checkpoint
Consumer version
1.0
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
പ്രസാധകർ
LFaraone
സ്ഥിതി
approved
വിവരണം
This application verifies the requestor has the requisite user rights to access restricted resources.
ബാധകമായ പദ്ധതി
en.wikipedia.org
OAuth "callback URL"
https://tools.wmflabs.org/calling-card/guidebook.php
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
ഇല്ല
Applicable grants
(basic access only)
"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:OAuthListConsumers/view/5ba778fa5d751a2887225b63a35759dd" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്