ഏറ്റവും ചുരുക്കം പ്രാവശ്യം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 15:59, 25 സെപ്റ്റംബർ 2021 -ന്‌ ആണ്‌.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. റോബർട്ട് ഗ്രീൻ ഇംഗർസോൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 2. തുമ്പപ്പൂവേ പൂത്തിരളേ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 3. ചൊല്ലിക്കൊട്‌, നുള്ളിക്കൊട്‌, തല്ലിക്കൊട്‌, തള്ളിക്കള‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 4. ആതിരച്ചടങ്ങുകൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 5. സംസ്കൃതം പഴമൊഴികൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 6. കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞി കുറുക്കാ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 7. ഖുർആനിലെ ശാസ്ത്രമൊഴികൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 8. പൂ പൊലി പൊലി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 9. ഭ്രമരം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 10. നെല്ലിക്ക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 11. 7ന്ത് േഡ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 12. നോവൽ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 13. ശ്യാമ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 14. സൈബർ അപ്പസർപക കൃതികൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 15. Idasseri‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 16. ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കൂടു കൂട്ടാം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 17. നായുടെ വിചാരം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 18. ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 19. കുറിച്ച്യരുടെ പദാവലി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 20. മുഹമ്മദ്‌ ഖാതമി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 21. സംക്രമം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് വിശേഷം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 22. ആദിവാസി പദകോശം - കാട്ടുനായ്ക്കർ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 23. ശൈലികൾ/ജ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 24. പ്ലേറ്റോ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 25. ഭാഷ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 26. ചിന്ത‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 27. ചെ ഗുവേര‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 28. പേർഷ്യൻ ചൊല്ലുകൾ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 29. കൂർമ്മാംഗന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 30. ശൈലികൾ/എ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 31. കുരുക്ഷേത്ര‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 32. ഒരു തൈ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 33. Sameer illikkal‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 34. അച്ഛനും മകനും‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 35. നാലില്ലം നാളൊരു‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 36. ശൈലികൾ/ശ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 37. ചീരപ്പാട്ട്‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 38. ഛത്രിന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 39. ശൈലികൾ/ധ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 40. സ്ഥാലീപുലാകന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 41. വടക്കൻ പാട്ടുകൾ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 42. കാകാക്ഷിഗോളകന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 43. ശൈലികൾ/ന‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 44. പിഴല‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 45. ഗ്രാന്റ്മാസ്റ്റർ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 46. അത്തടത്തിൽ ഇത്തടത്തിൽ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 47. ശൈലികൾ/ല‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 48. കഥ ഇതുവരെ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 49. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 50. ദണ്ഡാപൂപന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:കുറഞ്ഞ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്