ആവശ്യമുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 07:49, 29 ജൂൺ 2022 -ന്‌ ആണ്‌.

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ല. ബാഹ്യ റെപ്പോസിറ്ററികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അത്തരത്തിൽ തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവ വെട്ടിക്കളയുക. കൂടുതലായി, നിലവിലില്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ സന്ദർശിക്കുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണം:Mlwiki-ml.png‏‎ (785 കണ്ണികൾ)
 2. പ്രമാണം:Insert-signature.png‏‎ (743 കണ്ണികൾ)
 3. പ്രമാണം:Lipi ml.png‏‎ (729 കണ്ണികൾ)
 4. പ്രമാണം:Wikisangamolsavam-logo-2013.png‏‎ (342 കണ്ണികൾ)
 5. പ്രമാണം:Wikipedia-logo-v2-ml web.png‏‎ (233 കണ്ണികൾ)
 6. പ്രമാണം:Template-info.svg‏‎ (134 കണ്ണികൾ)
 7. പ്രമാണം:Lipi.png‏‎ (83 കണ്ണികൾ)
 8. പ്രമാണം:Commons-logo.svg‏‎ (46 കണ്ണികൾ)
 9. പ്രമാണം:Redirectltr.png‏‎ (40 കണ്ണികൾ)
 10. പ്രമാണം:Wiktionary-logo-ml-without-text.svg‏‎ (22 കണ്ണികൾ)
 11. പ്രമാണം:WCI banner.png‏‎ (17 കണ്ണികൾ)
 12. പ്രമാണം:Ambox notice.png‏‎ (14 കണ്ണികൾ)
 13. പ്രമാണം:Crystal Clear action run.png‏‎ (14 കണ്ണികൾ)
 14. പ്രമാണം:Wikisource-logo.svg‏‎ (13 കണ്ണികൾ)
 15. പ്രമാണം:Imbox notice.png‏‎ (12 കണ്ണികൾ)
 16. പ്രമാണം:Redirect arrow without text.svg‏‎ (12 കണ്ണികൾ)
 17. പ്രമാണം:Wikiquote-logo.svg‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 18. പ്രമാണം:Edit-copy green.svg‏‎ (9 കണ്ണികൾ)
 19. പ്രമാണം:Yes check.svg‏‎ (9 കണ്ണികൾ)
 20. പ്രമാണം:Wiki letter w.svg‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 21. പ്രമാണം:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 22. പ്രമാണം:Wikipedia-logo.png‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 23. പ്രമാണം:171 Magnolien.JPG‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 24. പ്രമാണം:At sign.svg‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 25. പ്രമാണം:User browser firefox.png‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 26. പ്രമാണം:Wikispecies-logo.svg‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 27. പ്രമാണം:Ambox warning yellow.svg‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 28. പ്രമാണം:Wikibooks-logo.png‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 29. പ്രമാണം:Wikiversity-logo-Snorky.svg‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 30. പ്രമാണം:Wikiversity-logo-en.svg‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 31. പ്രമാണം:Nuvola apps filetypes.svg‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 32. പ്രമാണം:Wikinews-logo-en.png‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 33. പ്രമാണം:Wikisource-logo.png‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 34. പ്രമാണം:Wikispecies-logo.png‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 35. പ്രമാണം:Accessories-dictionary.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 36. പ്രമാണം:Admin mop.PNG‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 37. പ്രമാണം:Asian elephant - melbourne zoo.jpg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 38. പ്രമാണം:Crystal Clear app ktip.png‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 39. പ്രമാണം:Crystal Clear app kworldclock.png‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 40. പ്രമാണം:Crystal Clear app xmag.png‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 41. പ്രമാണം:David face.png‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 42. പ്രമാണം:Desktop computer clipart - Yellow theme.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 43. പ്രമാണം:Heckert GNU white.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 44. പ്രമാണം:Noia 64 apps karm.png‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 45. പ്രമാണം:Nuvola music.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 46. പ്രമാണം:Question.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 47. പ്രമാണം:Quill-Nuvola.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 48. പ്രമാണം:Symbol support vote.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 49. പ്രമാണം:Symbol thumbs up.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 50. പ്രമാണം:Talk face.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_പ്രമാണങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്