ഉപയോക്താവ്:Kgsbot/user-config.py

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

family= 'wikiquote' mylang = 'ml' use_api = True usernames['wikiquote']['ml'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['af'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['als'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['am'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ang'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ar'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ast'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['az'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['be'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['bg'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['bm'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['br'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['bs'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ca'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['co'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['cr'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['cs'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['cy'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['da'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['de'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['el'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['en'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['eo'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['es'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['et'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['eu'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['fa'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['fi'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['fr'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ga'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['gl'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['gu'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['he'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['hi'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['hr'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['hu'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['hy'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['id'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['is'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['it'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ja'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ka'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['kn'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ko'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['kr'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ks'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ku'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['kw'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ky'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['la'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['lb'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['li'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['lt'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['mr'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['na'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['nds'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['nl'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['nn'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['no'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['pl'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['pt'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['qu'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ro'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ru'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['simple'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['sk'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['sl'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['sq'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['sr'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['su'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['sv'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ta'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['te'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['th'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['tk'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['tr'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['tt'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ug'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['uk'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['ur'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['uz'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['vi'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['vo'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['wo'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['za'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['zh'] = u'Kgsbot' usernames['wikiquote']['zh-min-nan'] = u'Kgsbot'

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Kgsbot/user-config.py&oldid=10396" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്