ടെർമിനേറ്റർ 2: ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

1991-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് ചലച്ചിത്രമാണ് ടെർമിനേറ്റർ 2: ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ.

സംവിധാനം: ജെയിംസ് കാമറൂൺ. രചന: ജെയിംസ് കാമറൂൺ, വില്ല്യം വിഷർ ജൂനിയർ.

സംഭാഷണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • ഇത് ഒന്നും വ്യക്തിപരം അല്ല. (It's nothing personal.)
  • ഈ കുറി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. (This time there are two.)
  • അതേ നിർമ്മിതി. അതേ പതിപ്പ്. പുതിയ ദൗത്യം. (Same Make. Same Model. New Mission.)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

:w
വിക്കിപീഡിയയിലെ താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന താളിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്‌: